NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

KvK's: Markermeer IJmeer is nationaal kapitaal

28 aug 2009

De Kamers van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, Amsterdam en Noordwest-Holland hebben afgelopen woensdag 26 augustus de regionaal-economische ontwikkelingsvisie: ‘De waarde van water’ aangeboden aan de gedeputeerden Andries Greiner (Flevoland) en Rinske Kruisinga (Noord-Holland). Volgens de KvK kan een ecologische opwaardering van het Markermeer en IJmeer bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederland. De KvK vindt het van essentieel belang dat hierbij- naast aandacht voor recreatie en natuur- ook aandacht is voor de welvaartsontwikkeling van het gebied.

De ecologie in het Markermeer en IJmeer staat onder druk. Het water is door slib vertroebeld en daardoor hebben de vissen en vogels het moeilijk. In opdracht van het Rijk ontwikkelen de provincies Flevoland en Noord-Holland een Toekomstperspectief Markermeer IJmeer.

De KvK’s hebben nu vanuit het economisch perspectief gekeken naar de kansen van een ecologisch gezond Markeermeer IJmeer. Zij hebben in kaart gebracht welke functies de meren hebben voor het ondernemersklimaat en relevante bedrijfstakken. De KvK’s vinden dat investeringen in een robuuste en veerkrachtige natuur de ecologie in deze wateren dusdanig moet verbeteren dat daardoor ruimte ontstaat voor recreatieve- en stedelijke ontwikkelingen en infrastructuur.

De beide gedeputeerden hebben aangegeven de regionaal-economische ontwikkelingsvisie als steun in de rug te zien voor de ecologische schaalsprong die zij voor ogen hebben.

Het Toekomstperspectief Markermeer IJmeer zal half oktober, als onderdeel van het RAAM: Rijksbesluit Amsterdam-Almere-Markermeer, worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet