NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Crisiswet is spierballentaal ten koste van mens en milieu

14 sept 2009

‘De Crisis- en Herstelwet is slecht voor het milieu en geeft de overheid de vrije hand om sneller tot slechtere besluiten te komen.’ Dat zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu in reactie op de wet die het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Deze wet is ongewenst en overbodig.’

Zorgvuldige besluitvorming
Bijna alle grote projecten, van de A-4 Midden Delfland en de snelweg Schiphol - Amsterdam - Almere, tot vliegvelden bij Twente, Lelystad en Eindhoven, vallen straks onder de nieuwe wet. Dat raakt grote groepen mensen. Bovendien zit er geen limiet op deze lijst van projecten, maar kan deze op ieder moment worden uitgebreid. Juist complexe projecten met veel conflicterende belangen vereisen zorgvuldige procedures. Bouwprojecten die niet goed zijn voorbereid, zullen altijd ergens stuk lopen. Om projecten te versnellen moet de samenwerking tussen overheden en gemeentelijke diensten verbeteren en moeten bewoners en belangenorganisaties in een vroeg stadium worden betrokken. Dat is een kwestie van beter organiseren en leiderschap, niet van wetgeving.

Rol overheid
Uit alle onderzoeken blijkt dat de kern van de vertraging bij grote projecten meestal niet zit bij juridische procedures maar bij de overheid zelf: gebrekkige afstemming, fouten en het niet nemen van besluiten. Juridische ingrepen bieden daarvoor geen soelaas. Snellere besluitvorming wordt bereikt door betere ambtelijke voorbereiding en krachtiger optreden van bestuurders. Natuur en Milieu pleit daarom voor ‘vliegende brigades’ van experts die ambtenaren en bestuurders kunnen helpen bij een goede en snelle besluitvorming.

Overigens is een groot aantal wetten recent vereenvoudigd of zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang zoals de wijziging Spoedwet wegverbreding, wijziging Tracéwet en de modernisering van de MER-regelgeving. Verdere versnelling van projectbesluitvorming is dan ook volstrekt overbodig.

Geen effect op economische crisis
Nieuwe wetgeving invoeren kost jaren. Voordat de Crisis- en Herstelwet operationeel is, is de economische crisis al weer over zijn top. Het is twijfelachtig of grote infrastructurele projecten wel een bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van de economische crisis. Ook de Raad van State stelt dat deze wet geen impact heeft op deze crisis.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet