NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook het nieuwe agrarische natuurbeheer kan beter

22 sept 2009

Het agrarisch natuurbeheer van de laatste jaren is niet effectief gebleken. Populaties van typische boerenlandvogels als grutto en veldleeuwerik gaan nog steeds achteruit. Vogelbescherming heeft daarom gelobbyd voor nieuwe en verbeterde pakketten voor weide- en akkervogelbeheer. Resultaat hiervan is dat in 2010 een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer in werking treedt. Maar nog steeds is de regeling niet goed genoeg, vindt Vogelbescherming.

De provincies hebben spelregels geformuleerd hoe en waar deze nieuwe pakketten worden toegepast. Daarvoor zijn concept-natuurbeheerplannen opgesteld waarin wordt aangegeven hoe het agrarisch natuurbeheer is georganiseerd. Vogelbescherming heeft al deze plannen bekeken en vier belangrijke knelpunten gevonden.

1. Provincies moeten duidelijke doelstellingen formuleren voor weide- en akkervogelbeheer
2. Kerngebieden voor weide- en akkervogels moeten duidelijk gedefinieerd worden
3. Monitoring van effectiviteit dient landelijk geregeld te worden
4. Er moet gezorgd worden voor voldoende financiŽle middelen

Vogelbescherming heeft naar alle provincies een reactie gestuurd op hun ontwerp-natuurbeheerplannen. Daarnaast heeft Vogelbescherming een brief geschreven aan het IPO (Interprovinciaal overleg) met daarin het verzoek deze knelpunten op te lossen om tot daadwerkelijk effectief agrarisch natuurbeheer te komen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet