NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogels voeren mag weer!

20 september 2009

Vogelbescherming Nederland roept op om vogels weer te gaan voeren. De organisatie deed dit vanmorgen in de uitzending van Vara's Vroege Vogels. Het advies om tijdelijk niet te voeren en vogels geen drinkwater aan te bieden, kan worden ingetrokken omdat de besmettelijke vogelziekte Trichomonasis (het geel) op zijn retour is. Werden er in augustus zon 400 dode vogels gemeld die vermoedelijk aan de ziekte waren gestorven, in september waren dit er nog slechts 12. De verwachting is dat de komende weken het aantal besmettingen geheel zal stoppen. De ziekteverwekker gedijt namelijk het beste bij hoge temperaturen.

Steden en dorpen zijn belangrijke leefgebieden voor veel vogelsoorten. Met een goede inrichting van het openbaar groen en tuinen kunnen deze gebieden aan belang winnen voor talloze soorten. Vogelbescherming Nederland stimuleert daarom het vogelvriendelijk inrichten van tuinen en het voeren van vogels. Het is bij het voeren van vogels belangrijk om badjes, water- en voerstations goed schoon te houden en om drinkwater en strooivoer regelmatig te verversen. Meer tips voor een vogelvriendelijke tuin en het op een goede manier voeren van vogels zijn te vinden op www.vogelbescherming.nl.

Goed monitoringsysteem belangrijk
Monitoring van dode wilde dieren richt zich in ons land veelal op specifieke soortgroepen en/of ziektes (bijvoorbeeld vogelgriep). Een goed monitoringsysteem als het gaat om het verzamelen van meldingen van dode wilde dieren en het laten onderzoeken op de doodsoorzaak bestaat echter nog niet. Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Alterra  Wageningen UR en Dutch Wildlife Health Centre pleiten er bij de overheid voor om snel een dergelijk systeem op te zetten en te financieren. Naast verdieping van de kennis van ziektes moet dit systeem een alarmfunctie krijgen. Ziektes onder wilde dieren kunnen namelijk besmettelijk zijn voor de mens of voor (landbouw)huisdieren. Snelle signalering en actie is dan geboden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet