NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer maakt start GeoFort mogelijk

18 sept 2009

Door een langdurige samenwerking aan te gaan in de vorm van een erfpachtcontract, maakt Staatsbosbeheer de initiatieven van de Stichting GeoFort mogelijk. GeoFort gaat het Fort bij de Nieuwe Steeg opknappen en toegankelijk maken voor publiek. GeoFort wil op het fort een 'living lab' inrichten waar de bezoekers de spannende wereld achter de cartografie en navigatie ontdekken. Het living lab is een themapark, waarbij het zelf beleven en ontdekken centraal staat. Vanaf 2011 opent GeoFort de poort en kunnen de bezoekers op speelse wijze kennismaken met de geo-wereld.

De samenwerking tussen Stichting GeoFort en Staatsbosbeheer gaat verder. In verschillende activiteiten van GeoFort zullen natuurbeleving en de nieuwste geotechnologie gecombineerd worden. Er gaan diverse GPS opdrachten voor kinderen ontwikkeld worden, waarbij de kinderen al speurend de omgeving verkennen. Een ander plan is om een vleermuisdoolhof te ontwikkelen, waarbij je met behulp van echo de weg moet zien te vinden. Door gebruik te maken van 'coole' technieken wil GeoFort de jeugd enthousiast maken voor speurspelen en daarmee voor ruimtelijke vraagstukken. Staatsbosbeheer kan gebruik maken van de aantrekkingskracht van dit 'coole' fort op de jeugd.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot aantal forten, waaronder Fort bij de Nieuwe Steeg, die tesamen de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormden. De meeste forten hebben of krijgen in de loop van de tijd een eigentijdse bestemming. Wat de bestemming van een fort wordt, is afhankelijk van de ligging, de omgeving, het terrein en de staat van onderhoud en welke organisatie of gebruiker er plannen voor heeft. De doelstelling van GeoFort ten aanzien van het in stand houden en herstellen van
de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen sluit goed aan bij de doelstellingen van Staatsbosbeheer.

Duurzame relaties
Staatsbosbeheer wil duurzame relaties aangaan met maatschappelijke organisaties en gebruikers die qua activiteiten passen bij het karakter van het fort. Staatsbosbeheer gebruikt het instrument van erfpachtcontracten om de bestemming, de waarde en de toegankelijkheid van een fort voor lange tijd vast te leggen en de duurzame samenwerking met de gebruiker te ondersteunen. De gebruikers hebben daarmee ook vele jaren zekerheid om te kunnen ondernemen. Met de Stichting GeoFort is op vrijdag 18 september 2009 een erfpachtcontract voor duur van 30 jaar afgesloten.
"Fort bij de Nieuwe Steeg is door de combinatie van historische gebouwen en het uitdagende buitenterrein zeer geschikt om hét visitekaartje voor de geosector in Nederland te worden", meent de Stichting GeoFort. De centrale ligging (nabij de A2 tussen Utrecht en Den Bosch), het geopolitieke karakter van forten en de vele gezichten van het fort, bieden speelse en spannende mogelijkheden om zowel het rijke 'geo-verleden' als de indrukwekkende geo-innovaties van het heden te presenteren.

Meerdere partners
Bij de restauratie en inrichting van Fort bij de Nieuwe Steeg zijn naast Staatsbosbeheer en de Stichting GeoFort, meerdere partners betrokken: Gemeente Lingewaal, Provincie Gelderland, diverse ministeries, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, bedrijfsleven in de geo-informatiesector en wetenschappelijke instellingen in de geo-informatiesector.
In Fort bij de Nieuwe Steeg is op termijn plaats voor verschillende GeoActiviteiten: workshops GPS, educatieve opdrachten landmeten, verrassende speurtochten, spannende geogames in het veld, bijscholing leraren en cursussen voor managers 'die de weg kwijt zijn'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet