NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vleermuisonderzoek in Limburg levert bijzonder vondsten op

16 sept 2009

De vondst van een kolonie van de Bosvleermuis, een kolonie van de Bechsteins vleermuis en twee kolonies van de Brandts vleermuis is het resultaat van een intensief verspreidingsonderzoek naar vleermuizen in Limburg. Voor dit onderzoek werden meer dan 1200 vleermuizen gevangen, uitgerust met radiozendertjes die slechts 0,5 gram wegen, en daarna weer vrijgelaten. Dankzij de beschikbaarheid van nieuwe techniek konden dieren worden gevolgd naar hun voortplantingsverblijven in onder andere boomholtes.

Van de Bechsteins vleermuis werden nooit eerder in Nederland voortplantingslocaties gevonden. De Bosvleermuis werd dit jaar herontdekt na meer dan twintig jaar en de Brandts vleermuis was in Limburg enkel als overwinteraar in mergelgroeves bekend. De aanwezigheid van deze drie bijzondere vleermuissoorten toont opnieuw aan dat Limburg rijk is aan bijzondere diersoorten en dat de natuurkwaliteit van de Limburgse bossen hoog is: er zijn veel oude bomen met holtes en er is een grote rijkdom aan insecten, het voedsel van de vleermuizen. Door de vondst van de voortplantingslocaties kunnen de vleermuizen effectiever worden beschermd.
Het onderzoek kon plaatsvinden dankzij financiering door de Provincie Limburg en is een onderdeel van het Interreg-project SOLABIO - 'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', met medefinanciering door het Europees programma Interreg IV A voor de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet