NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

ILG leidt tot vliegwieleffect en nieuwe dynamiek

9 okt 2009

De provincies hebben deze week op een bijeenkomst in Den Haag zichzelf en hun activiteiten in het landelijk gebied gepresenteerd aan leden van de Tweede Kamer. IPO-porteuillehouder Paul Rüpp lichtte de ontwikkelingen in de provincies en de stand van zaken bij de uitvoering van de afspraken in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) toe.

Projecten werden door eigen menen gepresenteerd. Zij benadrukten het belang van draagvlak in het gebied en de regisserende rol van de provincies. De integraliteit van het beleid is daarmee gediend: doelen van de provincies worden verknoopt met die van gemeenten, waterschappen en particulieren. Voorbeelden van een integrale aanpak van landbouw, leefbaarheid, natuur, waterbeheer en recreatie werden overtuigend getoond. Een beperkte inzet van ILG-middelen levert in sommige gevallen het tienvoudige op aan investeringen van andere partijen. Duidelijk werd dat het ILG leidt tot een vliegwieleffect en een nieuwe dynamiek heeft gebracht.

Succesfactoren zijn stapelen, samenwerken en doorpakken. PvdA-Kamerlid Jacobi sprak haar waardering uit voor de aanpak en ambities. CDA-Kamerleden Atsma en Schreijer vroegen - hoewel zij het belang van het gebiedsgerichte beleid benadrukten - aandacht voor de financiële ontwikkelingen en gevolgen ervan voor de realisatie. Directeur-generaal Wouters van het ministerie van LNV zei voorbeelden te hebben gezien van hoe het ILG bedoeld is, en haalde een uitspraak aan van een agrariër: niet denken in problemen maar in kansen.

In zijn slotwoord noemde Rüpp het grote belang van betrokkenheid. Allerlei organisaties spelen een rol. Binding tussen mensen en gebieden, overheden en organisaties, zijn cruciaal. Rüpp erkende dat er andere tijden komen. Maar, zo hield hij de Kamerleden voor, we hebben wel afspraken met elkaar gemaakt. Cruciaal is vertrouwen in de overheid. Alle betrokken mensen moeten daarop kunnen bouwen. Als de Kamer of de minister andere besluiten neemt, zal duidelijk moeten zijn wat er wordt verwacht en moeten afgesproken prestaties worden aangepast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet