NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Genomineerden Stadsvogelprijs 2009 bekend

8 okt 2009

De steden Den Haag, Leiden, Lelystad en Skarsterlān (Joure) zijn dit jaar genomineerd voor de Stadsvogelprijs. De prijs is door Vogelbescherming Nederland uitgeschreven om creatieve projecten voor stadsvogels te stimuleren. De winnaar wordt op 5 november tijdens de Stadsvogelconferentie in Natuurhistorisch Museum Naturalis bekend gemaakt. De prijs, die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject.

Vogelbescherming Nederland heeft de prijs uitgeschreven om gemeenten aan te moedigen om de stedelijke leefomgeving vogelvriendelijker te maken. Nederland is aan het verstedelijken en daardoor moeten steeds meer vogels hun voedsel en schuilplaatsen in de steden vinden. Dat is voor veel vogels een hele opgave. Soorten als bijvoorbeeld de huismus en gierzwaluw hebben het daardoor moeilijk; de huismus staat zelfs op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De stadsvogels kunnen onze hulp dus goed gebruiken. Dat is niet alleen belangrijk voor de vogels, maar ook voor de mens. Vogels gelden namelijk als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving.

De vier steden zijn genomineerd voor de Stadsvogelprijs omdat hun project echt iets heeft bijgedragen aan de bescherming van stadsvogels. De vier gemeenten zijn er goed in geslaagd om de bewoners en andere partijen te betrekken bij het project. Bovendien zijn de projecten goede voorbeelden voor andere gemeenten.

Den Haag: Wie de huismus niet eert, is de ooievaar niet weerd

Den Haag neemt maatregelen om de huismus terug te krijgen in de stad. Een publiciteitscampagne met een website waarin wordt aangegeven welke maatregelen burgers kunnen treffen en een subsidieregeling voor nestkasten.

Leiden: Stadsvogelcampagne Leiden e.o.

Leiden voert een campagne om de leefomgeving van vogels in de stedelijke agglomeratie te verbeteren. De gemeente wil met voorbeeldacties burgers, instanties en bedrijven bewust maken en enthousiasmeren om zelf acties te ondernemen.

Lelystad: Lelystad vogelstad

Lelystad wil bewoners attent maken op de grote variatie aan vogels binnen de bebouwde kom. Er zijn 26 vogelsoorten gekozen als ambassadeur. Door bewoners anders te laten kijken naar de stadsnatuur, wil men de bewoners anders laten kijken naar hun eigen [hopelijk groene] tuin.

Skarsterlān (Joure): Wyldehaorne 3

In Skarsterlān (Joure) is een nieuwe vogelvriendelijke woonwijk met veel water en natuur. Er is veel aandacht besteed aan vogelvriendelijke bebouwing, beplanting en oevers. Ook wordt er voorlichting gegeven aan bewoners.

De Stadsvogelprijs wordt uitgereikt tijdens de Stadsvogelconferentie, op donderdag 5 november van 10.00 tot 16.30 uur in Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Meer informatie over de Stadsvogelprijs vindt u op www.vogelbescherming.nl/stadsvogels. Hier vindt u binnenkort ook het juryrapport.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet