NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handreiking Faunaschade steun in de rug voor grondgebruikers

7 okt 2009

Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voorzitter Servaas Huys van het Faunafonds de officiŽle aftrap verricht voor de verspreiding van de nieuwe Handreiking Faunaschade. De uitgave van de Handreiking past binnen de taken van het Faunafonds, het faciliteren van het beheer van de Nederlandse Fauna.

De Handreiking Faunaschade is de vraagbaak voor grondgebruikers in de agrarische sector die schade door beschermde inheemse diersoorten verwachten of daarmee daadwerkelijk worden geconfronteerd. In de Handreiking worden de verschillende preventieve middelen beschreven en de werking toegelicht. Aan bod komen onder andere visuele en akoestische middelen zoals vogelverschrikkers en knalapparaten, het gebruik van geur- en smaakstoffen, afscherming door bijvoorbeeld rasters en het gebruik van vang- en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast informeert de Handreiking grondgebruikers over welke faunaschade in welke gewassen mogelijk te verwachten zijn en wordt de wetgeving en het beleid ten aanzien van schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten uiteengezet. ''Met de uitgave van de Handreiking onderstreept het Faunafonds het belang van de grondgebruiker om faunaschade te voorkomen. Voorkomen is beter dan uitbetalen'', aldus minister Verburg.

De Handreiking Faunaschade is de opvolger van het Handboek Faunaschade, die in 2002 door het Faunafonds is uitgebracht. Wijzigingen in regelgeving, beleid, maar ook veranderde inzichten in de effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid van te treffen maatregelen zijn voor het Faunafonds aanleiding geweest een nieuwe Handreiking uit te brengen. De Handreiking Faunaschade wordt grotendeels verspreid via de standsorganisaties LTO en KNJV. Leden daarvan kunnen zich tot die organisaties wenden voor een exemplaar. Daarnaast kan de handreiking ook rechtstreeks bij het Faunafonds worden aangevraagd via www.faunafonds.nl. Aan de Handreiking zijn geen kosten verbonden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet