NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur in eigen hand

5 okt 2009

De provincie Noord-Brabant verkoopt 64 percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van circa 75 hectare, verspreid door de hele provincie. In deze gebieden kunt u als particulier met subsidie een eigen natuurgebied ontwikkelen.

Zo levert u een bijdrage aan de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. En ook voor ons als mensen levert dit een rijk en gevarieerd landschap op.

Mogelijkheid tot aankoop van grond
Om meer particuliere natuurontwikkeling te krijgen, heeft de provincie besloten dat grond die nu in overheidshanden is, aangekocht kan worden door particulieren. Om welke percelen het gaat, kunt u rechts via > Documenten inzien. U vindt hier een lijst waarop alle percelen per gemeente staan en de overzichtskaarten per gemeente waarop de percelen in kleur zijn aangegeven.

Ge´nteresseerde particulieren kunnen deze landbouwgrond aankopen en vervolgens zelf natuur realiseren en beheren. De provincie heeft wel vastgelegd hoe u de nieuwe natuurgebieden moet inrichten. Dit is vastgelegd in de ambitiekaart van het natuurbeheerplan. De viewer voor het natuurbeheerplan kunt u via Zie ook > viewer natuurbeheerplannen inzien.

Wanneer komt u in aanmerking voor de grond?
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor particulier natuurbeheer of als er meerdere belangstellenden voor een perceel zijn, zal de provincie Noord-Brabant de meeste geschikte kandidaat selecteren op basis van de volgende gegevens:

Afstand tot perceel: heeft u andere percelen in eigendom, in de buurt van het gewenste perceel;

Heeft u voldoende inzicht wat u moet doen om het gewenste natuurdoeltype daadwerkelijk te realiseren en beheren;

Kunt u aantonen dat u beschikt over kennis en kunde van natuurbeheer;

Bereidheid tot samenwerking met andere terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en/of aangrenzende eigenaren.

Verkoopprocedure
Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de hele afhandeling van de verkoopprocedure. Indien u ge´nteresseerd bent in een perceel dan kunt u rechts via > Documenten het interesseformulier downloaden. Het interesseformulier dient u voor 28 november 2009, geheel ingevuld, op te sturen naar de Dienst Landelijk Gebied. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Als beide partijen akkoord gaan, wordt er een verkoopovereenkomst tussen u en de Dienst Landelijk Gebied afgesloten.
Vanwege de grootte van de percelen, wordt een deel van de aangeboden percelen uitsluitend verkocht in clusters. Dit voorkomt versnippering van de natuur en draagt bij aan de eenheid van beheer.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Groenloket, e-mailadres groenloket@brabant.nl. Voor persoonlijk contact kunt u bellen met het Groenloket, telefoon 0900-2352525 (werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, 10 cent per minuut).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet