NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Agrarische natuurpioniers in de schijnwerpers

5 okt 2009

Ze zijn tien agrarische ondernemers die met passie het beheer van natuur en landschap in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. Pioniers voor wie er geen schutting tussen landbouw en natuur bestaat. Maandag 12 oktober staan deze ondernemers centraal tijdens de conferentie "Natuurlijk lukt het! Met meer boeren als natuurondernemer" in Fort Voordorp in Groenekan.

"Natuurlijk lukt het! Met meer boeren als natuurondernemer" is een bijzondere conferentie, waar LTO Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)gezamenlijk de schouders onder hebben gezet. Het draait deze dag om de mogelijkheden die boeren hebben voor agrarisch en particulier natuurbeheer. Die mogelijkheden zijn er volop, zo blijkt uit de verhalen van de tien voorbeeldboeren.

Tijdens de conferentie wordt het natuurbeheer belicht tegen de achtergrond van doelen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatiegebieden om de Stad (RodS) en toekomstige veranderingen van het EU-landbouwbeleid. Wat moet er gebeuren zodat boeren hun kansen kunnen grijpen? Waar knelt het, waar is zit de uitdaging?
De gezamenlijke verkenning die LNV en LTO in de praktijk hebben gedaan, heeft geleid tot een manifest met goede voorbeelden en aanbevelingen. Het manifest geeft een aantal concrete adviezen om de bestaande cultuur tussen boeren, overheden en natuurorganisaties te veranderen. Het manifest wordt aan het slot van de conferentie door minister Gerda Verburg van LNV en LTO-bestuurder Tammo Beishuizen gepresenteerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet