NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Na 30 jaar weer broedende lepelaars in Nieuwkoopse Plasen

5 okt 2009

In de Nieuwkoopse Plassen hebben dit jaar minstens drie paar lepelaars met succes gebroed. Dat is een geweldige opsteker voor het natuurbeheer ter plekke. Dertig jaar geleden hebben er namelijk voor het laatst lepelaars gebroed in dit waardevolle laagveengebied. Dat betrof toen incidentele broedgevallen.


Het succesvol broeden van deze bedreigde vogelsoort is een rechtstreeks gevolg van het uitbreiden van het gebied in het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van grote aaneengesloten natuurgebieden. Daar wordt hard aan gewerkt door Natuurmonumenten, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dienst Landelijk Gebied.

We zijn bijzonder verheugd over de terugkeer van de lepelaar in Nieuwkoop, zo zegt boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten. En we hebben hoge verwachtingen voor de toekomst. Doordat de lepelaars nu een ideaal foerageergebied naast de deur hebben liggen, bestaat er een goede kans dat deze prachtige vogelsoort zich permanent als broedvogel gaat vestigen in de Nieuwkoopse Plassen. Het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden levert dus prachtige resultaten op, aldus Van Schie. Natuurmonumenten maakt het nieuws nu pas bekend, zodat de vogels in alle rust hebben kunnen broeden.

Ecologische Hoofdstructuur succesfactor
De doorslaggevende factor die aan de basis van de terugkeer van de lepelaar ligt is de realisatie van de EHS. De Nieuwkoopse Plassen zijn twee meter diep en vormen daardoor geen geschikte fourageerplek voor de lepelaar. De realisatie van De Groene Jonker, een 109 hectare groot waterrijk natuurgebied, heeft ervoor gezorgd dat de lepelaars nu vlakbij de Nieuwkoopse Plassen hun tafeltje gedekt vinden. Uit het ondiepe water lepelen ze visjes en kikkers op. Dit soort foerageergebieden zijn er niet veel in Nederland. Sinds de inrichting van De Groene Jonker in 2007 is het er een komen en gaan van vogels. De plassen van De Groene Jonker zijn dan ook niet alleen voor lepelaars ideaal. Het is lang geleden dat er zoveel zwarte sterns in het gebied waren en dit jaar heeft voor de ogen van het toegestroomde publiek het zeldzame kleinst waterhoen gebroed.

Zeldzame verschijning
Lepelaars zijn zeldzaam en bedreigd in Nederland. Ze zijn een tijd lang bijna uit ons land verdwenen. Vanaf eind jaren 80 nemen hun aantallen weer toe. De jonge lepelaars zijn samen met hun ouders en soortgenoten regelmatig te zien in De Groene Jonker. Van Schie: Overdag staan er 10 tot 20 lepelaars in het gebied hun voedsel te vergaren. Heel mooi om te zien. Binnenkort vertrekken ze weer naar Afrika om te overwinteren. Hopelijk zien we ze volgend jaar weer terug en verspreiden ze het goede nieuws over deze locatie onder soortgenoten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet