NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Harde wind speelt trekvogels parten

3 okt 2009

Stormachtige wind was er de oorzaak van dat dit jaar, tijdens de landelijke vogelteldag, veel minder vogels geteld werden dan vorig jaar. Vinken, spreeuwen en kokmeeuwen bleven in aantal ver achter in vergelijking tot voorgaande jaren. Vandaag organiseerde Vogelbescherming Nederland de grootste vogeltelling ooit. Verspreid langs het 380 kilometer lange Trekvogelpad  van Bergen aan Zee tot aan de Duitse grens  telden duizenden vogelaars alle vogels die op trek zijn naar het zuiden. De totaalteller stopte op 145.450 vogels, in tegenstelling tot 663.550 vorig jaar. Toen waren de weersomstandigheden extreem gunstig.

Zang- en roofvogels die zoveel mogelijk boven land vliegen, hadden erg veel last van de harde zuidwestenwind. Zeevogels werden hierdoor richting kust gedreven, waardoor opmerkelijke soorten werden waargenomen. De vogelaars kregen hier grauwe pijlstormvogels, middelste en kleinste jagers in hun verrekijker. Bijzonder was de waarneming van een vale pijlstormvogel. Vale pijlstormvogels zijn bedreigde broedvogels van de Balearen in de Middellandse Zee en worden weinig in Nederland waargenomen.

De vogeltelling stond dit jaar in het teken van de internationale campagne voor de bescherming van trekvogels Born to Travel. BirdLife International en Vogelbescherming Nederland vragen extra aandacht voor trekvogels, omdat veel soorten de afgelopen jaren in aantal fors zijn achteruit gegaan. Zo is het aantal gruttos met 60% gedaald, de boerenzwaluw met 50% en ook het aantal koekoeken is gehalveerd. Intensieve landbouw en verstedelijking zijn oorzaken waarmee broedvogels in Europa te kampen hebben. Onderweg naar het zuiden loeren gevaren als illegale jacht en obstakels als windmolens en hoogspanningsmasten. Eenmaal in Afrika stuiten ze op grootschalige ontbossing en een zich steeds verder uitbreidende Saharawoestijn. Vogelbescherming Nederland slaat de handen ineen met alle BirdLife partners langs de internationale trekroutes om de bescherming van trekvogels door middel van allerlei projecten drastisch te verbeteren.

In meer dan 30 landen in Europa werden dit weekend de trekvogels geteld. De Europese gegevens zullen de komende dagen bekend worden.

De top 10 van Nederland:
1 Spreeuw (2)  34.198
2 Kokmeeuw (4)  16.244
3 Grauwe gans (9)   11.371
4 Scholekster (10)   10.183
5 Kievit (7)   7.465
6. Graspieper (3)   7.371
7. Vink (1)   7.023
8. Bergeend (29)  5.710
9. Wulp (16)   4.366
10. Houtduif (15)   4.171


Tussen ( ) = de rangorde van 2008.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet