NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herder met schapen terug in Friese landschap

23 sept 2009

Het belang van gescheperde schaapskuddes in de Friese Ecologische Hoofdstructuur stond op 23 september 2009 centraal. Deze schaapskuddes worden begeleid door een herder en een hond. Gedeputeerde Hans Konst ziet goede kansen voor de inzet van deze schaapkuddes in het Friese landschap. ”Jaarlijks draagt de provincie Fryslân al bij aan twee schaapskuddes. Het is een vorm van natuurlijk beheer die bijdraagt aan het realiseren van onze natuurdoelen. En de schaapskuddes kunnen een grote toeristische waarde hebben.” Vertegenwoordigers van provincie Fryslân, gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân spraken op het symposium in Jubbega over de mogelijke inzet van deze schaapskuddes.

Naast kansen zijn er ook aandachtspunten. Hoe zit het met de verspreiding van zaden en ziektes? Hoe zit het met de verstoring van de schaapskuddes op andere soorten zoals vlinders en amfibieën? Voor hoeveel schaapskuddes is er in Fryslân ruimte? ”De provincie Fryslân wil samen met de terreinbeheerders een project starten om antwoorden te krijgen op de vragen die open staan. De eerste stappen zijn gezet. Staatsbosbeheer is bereid dit project te trekken”, aldus gedeputeerde Konst.

Op dit moment stimuleert de provincie Fryslân de inzet van gescheperde schaapskuddes door jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen. In die financieringwijze wil de provincie Fryslân verandering aanbrengen. Gedeputeerde Konst legt uit: ”In het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap gaat de provincie Fryslân gescheperde schaapskuddes benoemen als instrument voor natuur- en landschapsbeheer. Verder gaan we kijken of er bovenop de beheervergoeding nog een extra toeslag mogelijk is. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van landelijke afspraken”. Zodra de toeslagen zijn gerealiseerd, gaat de provincie Fryslân het bestaansrecht van de huidige regeling bekijken. Zolang er geen duidelijkheid is over de toeslagen is, blijft de huidige provinciale regeling van kracht.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Fryslân. In nauw overleg met de terreinbeheerders stelt de provincie Fryslan de natuurdoelen vast. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de terreinbeheerders.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet