NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg maakt winnaars bekend met oplossing op het gebied van biodiversiteit

24 sept

Vegetatiedaken, rietmatrassen, junglerubber, boombast van de mutubaboom... Het is een kleine greep uit projecten van 20 ondernemers die een oplossing hebben voor een maatschappelijk probleem op het gebied van biodiversiteit. Deze ondernemers zijn door minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) tot winnaar uitgeroepen in het programma Small Business Innovation and Research ( SBIR) op het gebied van biodiversiteit. Dit programma wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Minister Verburg heeft de ondernemers een certificaat overhandigd met hieraan verbonden een bedrag van 40.000 tot 50.000 euro. Hiermee kunnen de ondernemers een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

De minister zei buitengewoon trots te zijn op de ondernemers. "Deze bijeenkomst staat in het teken van innovatie en biodiversiteit. En dat doet me goed, zeker in deze periode. Elke crisis biedt ook een kans. Jullie tonen ondernemerschap, bieden een oplossing voor een maatschappelijk probleem, en leveren een bijdrage aan de economie", aldus Verburg.

In 2010 kunnen de 20 ondernemers opnieuw in competitie financiering winnen voor een onderzoek- en ontwikkelingstraject tot maximaal 450.000 euro per ondernemer. Daarna zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk voor de kosten om het product of de dienst commercieel succesvol te maken.

Het programma Small Business Innovation and Research kent drie fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling, en tot slot het op de markt brengen. Fase 1 en 2 worden ondersteund door de overheid.

Hieronder staan de 20 ondernemers en hun projecten rond biodiversiteit.

Matimber van DHV
Met het concept Matimber wil DHV in gematigde klimaten wereldwijd rendabel hardhout laten telen door lokale ondernemers. Dit moet zorgen voor herstel van biodiversiteit in gedegradeerde bodems. Het hardhout (van bijvoorbeeld tamme kastanje of robinia) moet gebruikt kunnen worden voor kozijnen, tuinmeubilair en vlonders, en dienen als alternatief voor tropisch hardhout. Hiervoor moeten selectie- en teelttechnieken worden aangepast aan de lokale omstandigheden.

Habitatdak van Consolidated Groep
Het voorstel richt zich op vegetatiedaken met meer diversiteit in vegetatie, natuurlijke vegetatie die past in de omgeving en lichte dakconstructie. Meer diversiteit in vegetatie levert direct meer biodiversiteit op. Een lichte constructie kan bijdragen aan het reduceren van de investeringskosten.

Aquacultuur en sponzen van Porifarma
Porifarma stelt voor onder viskwekerijen sponzen te gaan kweken. De sponzen nemen de afval voedingsstoffen van de viskwekerij op. De sponzen kunnen vervolgens dienen als visvoer voor de kwekerij.

Met biodiversiteit naar een smaakvolle toekomst van Eelerwoude
Dit haalbaarheidsonderzoek is gericht op het vergroten van biodiversiteit op terreinen van landgoedeigenaren. Een beheersystematiek wordt ontwikkeld die zowel de biodiversiteit als de economische waarde vergroot. De economische waarde komt uit het oogsten van eetbare paddenstoelen.

Vismeel en visolie alternatief van Phycom
Phycom richt zich op onderzoek en ontwikkeling van een nieuw en goedkoop productieconcept voor algen. In dit haalbaarheidsonderzoek gaat het om de haalbaarheid van algen als alternatief voor vismeel en -olie.

Aquaculture shield van SaveWave
SaveWave wil een product ontwikkelen voor het beschermen van aquacultuur. Dit houdt dolfijnen, eidereenden en zeehonden op afstand. Het is een stationair systeem dat werkt op zonne-energie.

Garnalenvisserij zonder bodemberoering van Vissersbedrijf J. Seepma
Dit is een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling en toepassing van een hydrorig systeem voor de garnalenvisserij zoals dat al voor de boomkorvisserij op platvis ontwikkeld is en nu in praktijk wordt getest. De hydrorig voorkomt fysiek contact en daarmee verstoring of aantasting van op en in de zeebodem levende flora en fauna door het opwekken van waterstromingen die de potentiŽle vangst van de bodem in beweging brengen.

Cocomix van Introvation
Introvation wil een productlijn ontwikkelen van verschillende veenvervangende grondverbeteraars en substraten (ondergrond om planten op te laten groeien zoals potgrond). Dit gebeurt op basis van kokos, sanoplant, schors, zetmeel, ph-korrels, compost en rijstkaf. Op basis van deze ingrediŽnten wordt de juiste mix gezocht om voor verschillende toepassingen verschillende producten te ontwikkelen.

Rietmatras van DHV
DHV wil in dit project drijvende rietmatrassen ontwikkelen die kunnen worden aangebracht voor de bestaande rietoever om de bestaande vegetatie een handje te helpen. De rietmatrassen worden gemaakt van afgesneden riet dat in een net van biologisch afbreekbaar textiel wordt gebundeld. De bestaande rietoever wordt beschermd tegen erosie en spontane vestiging van riet (en andere organismen) wordt bevorderd. De beheerskosten voor oevers nemen af.

Verbetering overleving bijvangst garnalenkotters van V.o.f. Schilder en Schilder VD 64
De haalbaarheidsstudie richt zich op de ontwikkeling van een overlevingsbak voor het sterk verbeteren van de overlevingskansen voor bijvangst bij garnalenkotters. Door de vangst in een zogenaamde overlevingsbak te lozen, waarna de vangst van de bijvangst wordt gescheiden en vervolgens ver onder de waterspiegel terug wordt gezet, kan de overlevingskans van bijvangst drastisch worden verhoogd.

Bankieren op Natura 2000 van Tripple E
TripleE stelt voor om voor een Businessplan te ontwikkelen voor het Nationaal Park Biebrza in Polen en haar ecosysteemdiensten om te onderzoeken of investeringen in duurzaam gebruik en beheer gepaard gaan met financieel, economisch, sociaal en biologisch rendement. Het uiteindelijke doel is het creŽren van een investeringsfonds in de regio en biodiversiteit van Biebrza. Participatie van de lokale bevolking is hierbij het kernwoord. Met de investeringen zal de biodiversiteit worden beheerd en beschermd, de economie groeien en de sociale structuur van de streek intact blijven. Uitgangspunt is dat het businessplan voor een investeringsfonds voor alle Natura 2000 gebieden toepasbaar is om zo aan de Europa brede vraag naar financiering voor deze gebieden te voldoen.

Bivermarkt van Hof van Twello
Dit voorstel richt zich op de cultivatie en het vermarkten van 'oude' en vergeten groenten en eetbare paddenstoelen.

Biodivercity van Bureau Waardenburg
Het voorstel richt zich op het ontwikkelen van een adviesdienst voor ruimtelijke planning van gemeenten en projectontwikkelaars. Ze willen een meetinstrument / indicator ontwikkelen waarmee biodiversiteit op wijk of gebiedsniveau gemeten kan worden. Dit prestatie-instrument moet biodiversiteit meetbaar en daarmee bespreekbaar maken in het planproces. Gestreefd wordt naar een indicator die wordt gebaseerd op gegevens die bij gemeentes voorhanden zijn, of gemakkelijk te vergaren zijn en tegelijkertijd objectief en wetenschappelijk robuust zijn.

Begeleide bosregeneratie van Form International
FORM stelt voor een dienst te ontwikkelen die de biodiversiteit, ecologische duurzaamheid en de economische waarde van houtplantages verhoogt en waarvan de kosten voor aanleg en beheer substantieel laag zijn. De dienst zal inhouden: advisering van plantagebedrijven bij de uitbreiding van duurzaam beheerde, tropische houtplantages met nieuw, natuurlijk bos door middel van begeleide natuurlijke regeneratie.

Jungle rubber van CO2 Operate
CO2 Operate richt zich op verbouw, handel en marketing van junglerubber. Junglerubber is duurzaam, kleinschalig en door locale bevolking verbouwd rubber

Rapid assays for microcystins van Analytic Devices
Analytic Devices wil een handzaam en betaalbaar instrument ontwikkelen waarmee op locatie de aanwezigheid van blauwalgen kan worden vastgesteld.

Biodiversiteitneutrale landbouwproducten van NAJK
NAJK wil boeren een praktisch instrument in handen geven om de impact van hun producten op de biodiversiteit te bepalen, te verminderen en te compenseren. Het gaat zowel om de eigen bedrijfsvoering, maar ook om de rest van de keten, bijvoorbeeld landbeslag en ontbossing door veevoerproductie elders.

Koralenkas van EcoDeco
EcoDeco wil onderzoeken of het mogelijk is koralen te kweken via een nieuwe methode in een aquarium, de zogenaamde KoraalKas.

Boombast van Art Nature Design
Het project betreft de vermarkting (oogst, bewerking, verwerking en verkoop) van een natuurlijk product uit Oeganda, de bast van de mutubaboom. Het kenmerkende van dit product is dat je het een keer per jaar van de boom kunt oogsten zonder dat de boom afsterft. Centraal in het voorstel staat het ontwikkelen van een industriŽle manier van verwerken van de bast. Tot nu toe gebeurt dit in een langdurend, arbeidsintensief, handmatig proces. Door industriŽle bewerking wil de indiener de productie verhogen en constante kwaliteit garanderen.

Biodiversiteitsmeetlat van CLM onderzoek en advies
CLM wil de biodiversiteit op het platteland inzichtelijk, meetbaar en verifieerbaar maken met behulp van een te ontwikkelen praktische en hanteerbare meetlat in de vorm van een interactief internetinstrument. Met behulp van deze meetlat kunnen gebruikers de biodiversiteit van een gebied of bedrijf meten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet