NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Iepziektebestrijding succesvol - maar dat heeft wel wat gekost

22 okt 2009

De sterke, karakteristieke iep wordt bedreigd door de besmettelijke iepziekte. De Vereniging van Friese Gemeenten heeft daarom de Iepenwacht Fryslân opgericht. Met spectaculair resultaat: tegenover meer dan 12% een aantal jaar geleden is nu nog minder dan 1,5 % van de Friese iepen ziek.

Gauke Dam, projectleider Stichting Iepenwacht Fryslân: 'Voorheen werd de bestrijding van de iepziekte gecoördineerd door het ministerie van LVN. Toen de overheid zich terugtrok, verspreidde de ziekte zich explosief. De ziekte in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet bestrijden heeft geen zin. Daarom organiseerden 22 Friese gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie Friesland en de natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer en It Fryske Gea een gezamenlijke aanpak.'

Hoe?
Alle bomen in het gebied van de deelnemende gemeenten worden gecontroleerd. Projectleider Dam: 'Zieke bomen worden gekapt en afgevoerd. Dat is duur, maar de iepziekte laten voortwoekeren is duurder. Dan volgt een fase van controle en preventie. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk bomen herplanten.'

Nationaal Groenfonds
De deelnemende gemeenten hebben met de Stichting een beheerovereenkomst voor vijftien jaar gesloten en betalen jaarlijks een vaste vergoeding. Willem Meijers, accountmanager Nationaal Groenfonds: 'Maar de kost gaat voor de baat uit; de kap van zieke bomen is duurder dan de fase van controle en preventie. Nationaal Groenfonds heeft daarom een voorfinanciering verstrekt.' Projectleider Dam: 'Zonder deze voorziening was de Iepenwacht niet van de grond gekomen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet