NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

"Wijziging Natuurbeschermingswet hoogstnoodzakelijk"

16 okt 2009

Het is de hoogste tijd om ongewenste effecten van de Natuurbeschermingswet weg te nemen, zodat boeren en tuinders weer normale kansen krijgen voor bedrijfsontwikkeling. De vergunningverlening is in de afgelopen jaren vastgelopen in een juridisch moeras en deze impasse moet snel worden doorbroken. Vermeer (LTO) wil einde aan rechtsonzekerheid van boeren.

Deze dringende boodschap heeft Antoon Vermeer, vice-voorzitter van LTO Nederland, gisteravond neergelegd bij de Tweede Kamer in Den Haag. Volgens hem is een wijziging van de Natuurbeschermingswet hoogstnoodzakelijk. Door voorstellen in de Crisis- en herstelwet is het mogelijk om tot een werkbare toepassing van die wet te komen en een einde te maken aan rechtsonzekerheid.

De LTO-bestuurder deed zijn oproep tijdens een rondetafelgesprek, waarin meerdere belangenorganisaties hun visie gaven over mogelijkheden om de ruimtelijk-economische structuur van ons land te versterken. Uit cijfers blijkt dat de stikstofemmissie uit de landbouw de afgelopen twintig jaar meer dan gehalveerd is.

Onderdeel van de Crisis- en herstelwet is de wijziging van de Natuurbeschermingswet vanwege Natura 2000. De belangrijkste wijzigingen, die worden voorgesteld, zijn een vrijstelling van de vergunningplicht voor bestaand gebruik dat niet in beheerplannen is opgenomen en mogelijkheden voor bedrijfsaanpassing als de stikstofemissie gelijk blijft of afneemt.

Voorts dient het ministerie van LNV er voor te zorgen, dat de afname van ammoniakemissies in Natura 2000-gebieden ook hard wordt gemaakt door een ecologische onderbouwing. Met maatregelen in beheergebieden zijn intussen concrete resultaten geboekt in Noord-Brabant en Limburg. De crisiswet is op 15 september jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze noodwet wil het kabinet in totaal zeventien wetten wijzigen om de economie te stimuleren.

Deze voorstellen in de crisiswet zijn LTO Nederland uit het hart gegrepen, zo maakte Vermeer duidelijk. De regelgeving rond Natura 2000 heeft een verlammende uitwerking op de agrarische sector, omdat de route naar noodzakelijke bedrijfsontwikkeling hierdoor wordt geblokkeerd. Bestaande regels werken frustrerend en ontmoedigen het ondernemerschap van boeren en tuinders en juist dat moet worden doorbroken om de economische crisis de baas te worden.

De Tweede Kamer en Eerste Kamer zullen de Crisis- en herstelwet met spoed behandelen. LTO Nederland zorgde al eerder voor schriftelijke inbreng en zal verschillende gesprekken voeren met fracties om te zorgen voor een meerderheid voor wijziging van de Natuurbeschermingswet. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is geagendeerd voor november. Direct na de stemming op 12 november a.s. gaat de voorgestelde Crisiswet naar de Eerste Kamer, zodat deze per 1 januari 2010 in zou kunnen gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet