NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Standaard voor economisch betekenis vrijetijdssector

14 okt 2009

De provincies in Nederland hebben een landelijke standaard ontwikkeld, waarmee de economische betekenis van recreatie en toerisme wordt gemeten. Op deze manier zijn voor het eerst betrouwbare vergelijkingen mogelijk over de vraag hoeveel geld recreanten en vakantiegangers in de diverse provincies besteden. Ook over de werkgelegenheid in de vrijetijdssector ontstaat zo een helder beeld.

De onderzoeksstandaard is tot stand gekomen in samenwerking met CBS en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). De methode is in opdracht van de provincies ontwikkeld door KennisAs, een samenwerkingsverband van diverse provinciale bureaus op het gebied van toeristische marketing en promotie. De landelijke standaard wordt op 20 oktober a..s gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis te Utrecht.

Om goede vergelijkingen te kunnen trekken tussen de provinciale onderzoeken naar deze sector is de landelijke standaard transparant opgezet. Provincies die deelnemen, kunnen via het onderzoekssysteem informatie uitwisselen en bekijken. De methode is bovendien opgebouwd in modules. Dit maakt het mogelijk om gericht gebruik te maken van beschikbaar bronmateriaal voor specifieke onderzoeksvragen. Tenslotte is het mogelijk om aanvullend onderzoek te doen en deze gegevens op te slaan in de landelijke standaard.
Negen provincies hebben aangegeven van deze landelijke standaard gebruik te zullen maken. De overige drie provincies zullen daarop naar verwachting snel aansluiten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet