NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aankooppauze grond voor EHS in Gelderland

13 okt 2009

Door de economische recessie verloopt de verkoop van ruilgronden Ún het ruilen van grond voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) minder voorspoedig dan verwacht. Van de andere kant worden door de recessie juist meer gronden aangeboden en aangekocht. Hiermee is het budget voor de aankoop van nieuwe gronden voor de EHS besteed. Gedeputeerde Staten (GS) zijn hierdoor genoodzaakt een aankooppauze in te lassen.

Op dit moment wordt er een actieplan uitgewerkt voor de problematiek van grondverwerving. Naar verwachting wordt het plan medio november gepresenteerd aan Provinciale Staten. De aankooppauze geldt niet voor al gesloten overeenkomsten, gedane biedingen Ún onderhandelingen die zodanig vergevorderd zijn dat staking tot onrechtmatig handelen zou leiden.

Achtergrond
In de Voorjaarsnota van 2009 hebben Gedeputeerde Staten de problemen van grond voor de EHS al benoemd. Alle provincies hebben te maken met sterk stijgende grondprijzen, achterblijvende vergoedingen van het Rijk en een grondvoorraad die moeilijk te verkopen is. Bij de realisatie van de EHS is het uitgangspunt de vrijwillige medewerking van de grondeigenaren. Hiertoe maakt Gelderland gebruik van particulier natuurbeheer en het kopen en ruilen van gronden in de EHS.

Aankooppauze
In Gelderland is al wel veel grond beschikbaar, maar die ligt nog niet op de goede plek in de EHS. Die grond zal geruild moeten worden tegen grond in de EHS. Voor het verwerven van nieuwe grond zijn maar zeer beperkte middelen beschikbaar. Vandaar dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de verantwoordelijkheid nemen met deze aankooppauze, totdat Provinciale Staten instemmen met de voorstellen in het Actieplan Grond.

Actieplan grond
In het Actieplan Grond maken Gedeputeerde Staten inzichtelijk hoe Gelderland op de korte en langere termijn omgaat met complexe vragen over grondverwerving, de mogelijkheden van grondruil en de bekostiging hiervan. Het Actieplan vormt ook weer input voor de MidTermReview in 2010. Hierbij bespreekt de provincie met het Rijk de stand van zaken over de uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Tegenslag
'Ik realiseer me dat de aankooppauze een tegenslag is voor mensen die met hart en ziel werken aan allerlei projecten en processen in de regio, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Maar wij willen voorkomen dat er een situatie ontstaat die een te zware hypotheek legt op het Actieplan Grond. We willen als Gedeputeerde Staten een open debat met Provinciale Staten voeren', aldus gedeputeerde Harry Keereweer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet