NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies investeren extra in ‘groene projecten’

16 okt 2009

Provincies investeren meer dan 178 miljoen euro in ‘groene projecten' voor de aanpak van de kredietcrisis. Dit bleek vandaag bij de gezamenlijke presentatie van projecten die onderdeel uitmaken van het Groene Akkoord. In dit akkoord presenteren rijk, provincies, gemeenten en waterschappen projecten en investeringen die zij tijdelijk extra inzetten om de gevolgen van de kredietcrisis op te vangen.

Aanwezig waren minister Jacqueline Cramer van het ministerie van VROM, Utrechtse gedeputeerde Wouter de Jong, wethouder Peter Smit van de gemeente Den Haag en dijkgraaf Patrick Poelmann van Stichtse Rijnlanden.

De afgelopen maanden hebben de provincies zich sterk ingezet om extra duurzame projecten te starten en geplande projecten versneld uit te voeren. Daarmee slaan zij twee vliegen in een klap: zij dragen bij aan de aanpak van de kredietcrisis en er wordt gewerkt aan oplossingen voor klimaat, duurzame energie en innovatie. Dit voorjaar was de inzet van de provincies om ruim een half miljard euro extra te investeren. Daarvan was ruim 92 miljoen euro voor duurzame projecten bestemd.

Bij de presentatie van de projecten uit het Groene Akkoord op 12 oktober bleek de teller inmiddels al op 178 miljoen te staan. Dit bedrag zal hoger uitvallen omdat een aantal provincies hun besluitvorming nog niet heeft afgerond.

De projecten uit het Groen Akkoord zijn opgenomen in de kaart van Nederland. Deze projecten zijn op een speciale website te bekijken. Het gaat onder meer om duurzame woningbouw, energiebesparing in de bestaande bouw, verschillende projecten voor groene brandstoffen, zelfvoorzienende duurzame kernen en warmteprojecten. De lijst van provinciale projecten groeit nog. Projecten die de komende maanden worden goedgekeurd door Provinciale Staten, worden aan de website toegevoegd.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet