NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Harderbos krijgt meer gevarieerde natuur

8 okt 2009

De provincie Flevoland kent de Vereniging Natuurmonumenten 26.666 euro toe om bij te dragen aan de bestrijding van verdroging en vergroting van de biodiversiteit van het Harderbos. Een gedeelte van het Harderbos wordt vernat waardoor er leefgebied gerealiseerd wordt voor bedreigde dier- en plantensoorten die van deze omstandigheden afhankelijk zijn.

De bedoeling is dat er zes afdammingen in een 1100 meter lang gedeelte van de Pluvierentocht worden aangebracht waardoor waterpartijen met een gevarieerde waterdiepte ontstaan. Gedeputeerde Anne Bliek (Natuur): “Door deze maatregelen wordt het in het gebied aanwezige water langer vastgehouden. Het bos wordt hierdoor gevarieerder.”

Het plan is onderdeel van het project ‘Waternetwerken in de Oostrand’. Dit project, opgezet door ondermeer Provincie, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, omvat het creëren van beken en waterpartijen en het afsluiten en omleggen van bestaande watergangen in de natuurterreinen langs de Oostrand van Flevoland. Daarmee wordt het kwelwater in het gebied aanzienlijk langer vastgehouden en beter benut. Het project van Natuurmonumenten levert hier een prima bijdrage aan.

Het plan zal nog dit jaar zijn afgerond en maakt deel uit van het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP). Het plan wordt voor 46% gefinancierd uit de zogenaamde ILG-gelden (Inrichting Landelijk Gebied, afkomstig van het ministerie van LNV) en voor 15% uit provinciale co-financiering. De rest van de financiering is voor rekening van de Vereniging Natuurmonumenten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet