NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Commissie Corbey brengt eerste adviezen uit

6 nov 2009

De Commissie Corbey, officieel Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB), heeft 3 adviezen uitgebracht om de duurzaamheid van grootschalige inzet van biomassa voor energie en transport te waarborgen. De adviezen zijn op 5 november 2009 aangeboden aan minister Cramer. Zij sprak haar waardering uit en beloofde snel ermee aan de slag te gaan.

De CDB is ervan overtuigd dat met grootschalig gebruik van biomassa een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van het klimaatprobleem. Inzet van biomassa kan ook bijdragen aan vermindering van armoede, meer werkgelegenheid, innovatie en duurzame ontwikkeling. Grootschalige inzet van biomassa is echter alleen positief als aan een aantal voorwaarden op het gebied van duurzaamheid is voldaan. Zonder garanties voor duurzaamheid is het stimuleren van biomassa eerder een stap achteruit. Daarom adviseert de commissie het volgende:

- Stel een rapportageplicht in voor brandstofleveranciers over de aard en herkomst van biobrandstoffen. Door transparante informatie kan de overheid zonodig doelstellingen aanpassen en kunnen consumenten kiezen voor duurzaamheid.

- Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor transportbrandstoffen, maar ook voor de biomassa die in de elektriciteitscentrale wordt bijgestookt of elders in de bio-based economy (bijvoorbeeld chemie) wordt ingezet. Eerlijke concurrentie is noodzakelijk.


- Neem ongewenste en onbedoelde effecten van grootschalige inzet van biomassa serieus. Innovatie is nodig om grotere efficiŽntie in de landbouw te stimuleren, net zoals het gebruik van reststromen en gedegradeerde gronden.

CDB
De CDB is een breed samengestelde commissie die de Nederlandse regering adviseert over duurzaamheid als randvoorwaarde bij de grootschalige inzet van biomassa en biobrandstoffen. Voorzitter is Dorette Corbey.
De adviezen van de CDB zijn te vinden op www.corbey.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet