NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Leiden wint Stadsvogelprijs voor campagne voor stadsvogels

5 nov 2009

De gemeente Leiden heeft dit jaar de Stadsvogelprijs gewonnen. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels. De gemeente Leiden ontving de prijs donderdag tijdens de Stadsvogelconferentie in Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Leiden wint de prijs met de Stadsvogelcampagne Leiden en omstreken.

De gemeente Leiden was samen met Den Haag, Lelystad en Skarsterlān (Joure) genomineerd voor de Stadsvogelprijs. De prijs, die dit jaar voor de derde keer werd uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject.

De Stadsvogelcampagne in Leiden heeft als doel om het leefklimaat van vogels in de bebouwde omgeving te verbeteren en daarnaast om meer mensen enthousiast te maken voor stadsvogels. De jury is van mening dat het project van de gemeente Leiden boven de andere projecten uitsteekt, omdat het een echte campagne is met goede voorlichtingsmaterialen. Ook wordt er met veel verschillende partners zoals natuurbeschermers en bouwbedrijven samengewerkt om de campagne tot een succes te maken.

De Stadsvogelcampagne past binnen het groene beleid van de gemeente Leiden om de stadsnatuur te versterken en inwoners en bedrijven hierbij te betrekken. Naast communicatie en voorlichting voert de gemeente zelf ook concrete projecten uit om de kansen voor vogels in de stad te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanplant van vogelvriendelijk groen.

Vogelbescherming Nederland reikt de prijs uit om gemeenten te stimuleren om innovatieve projecten voor stadsvogels op te zetten en om mensen enthousiast te maken voor de vogels in hun stad. Nederland is aan het verstedelijken en daardoor moeten steeds meer vogels hun voedsel en schuilplaatsen in de steden vinden. Dat is voor veel vogels een hele opgave en ze kunnen onze hulp dus goed gebruiken!


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet