NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer blij met herstel Amelisweerd

4 nov 2009

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu is blij met het akkoord over de aanpak van de Ring Utrecht. Er komt geen weg door Leidsche Rijn, het Groene Hart wordt gespaard en het Park Amelisweerd wordt weer met de stad Utrecht verbonden met een ecoduct.

De minister spreekt van een heel mooi pakket: "Er komen geen nieuwe wegen bij. En de A27 wordt uitstekend ingepast om de natuur te sparen. Utrechters zullen weer makkelijker in Amelisweerd kunnen komen via een groene brug die de stad verbindt met het groene ommeland."

Cramer is ook erg te spreken over de investeringen in het openbaar vervoer: "Er komen meer en betere busverbindingen en het netwerk aan fietspaden wordt uitgebreid. Dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid van Utrecht, maar ook voor de luchtkwaliteit."

Volgens de minister bewijst het akkoord dat een vasthoudende inzet op milieu en landschap zich dubbel en dwars terugbetaalt: "Net als bij het besluit over de A4 door Midden-Delfland zie je dat het niet alleen maar om asfalt gaat. Een goede inpassing in het landschap, verbetering van de natuur en een investeringen in het openbaar vervoer gaan hand in hand. Ik ben er trots op dat ik hier samen met collega Eurlings een steentje aan heb mogen bijdragen."

Openbaar vervoer
De aanpak van de Ring Utrecht is vastgelegd in een akkoord met de regio en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De A27 en A12 worden verbreed en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd. Eerder was al overeengekomen dat regionale overheden 500 miljoen euro investeren in regionaal openbaar vervoer, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen. Daarnaast wordt onderzocht of er een soort suburbaan metronetwerk rondom Utrecht kan worden aangelegd.

Proces
De afspraken over de Ring Utrecht (‘Voorkeursrichting’) worden beoordeeld op basis van een strategische milieu-effectrapportage. Volgend jaar moet dan een definitief besluit volgen. De uitvoering zal in 2016 starten. De totale kosten voor de investeringen in de Ring bedragen 1,2 miljard euro tot 2020.
 
 


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet