NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Recreatie en natuur in achtertuin Amsterdam en het Gooi

2 nov 2009

De provincie Noord-Holland reserveert € 1,2 miljoen voor de ecologische verbindingszone Bovendiep bij Amsterdam. Deze verbindingszone kan de natuur versterken en de recreatiemogelijkheden vergroten.

Gedeputeerde Bart Heller: ‘Het gebied is een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen Waterland en de Vechtstreek. Daarom wordt de verbinding opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur’. De provincie wil dat de verbindingszone Bovendiep ook onderdeel uit gaat maken van de ‘Natuurboulevard IJmeer’ die tussen Amsterdam en Muiden ligt. Als deze Natuurboulevard voltooid is, ontstaat een aantrekkelijke zone voor natuurontwikkeling en recreatie.

De provincie nodigt de gemeente Amsterdam uit subsidie aan te vragen voor de verbinding Bovendiep. Amsterdam moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het uitvoeren van een onderzoek dat moet uitwijzen dat een goedkoper alternatief niet haalbaar is of onvoldoende als ecologische verbinding zal functioneren.

De Natuurboulevard IJmeer is onderdeel van de Groene Uitweg, het noordelijk deel van het Groene Hart. De verbindingszone Bovendiep versterkt de Groene Ruggengraat: de groene verbinding tussen de Alblasserwaard in Zuid-Holland en de Randmeren bij Flevoland. De Groene Ruggengraat maakt onderdeel uit van de veel langere verbinding ‘de Natte As’ die de Zeeuwse Delta en het Lauwermeer in Friesland verbindt.

De provincie werkt aan het behoud en versterken van natuur en het vergroten van de mogelijkheden voor natuurrecreatie in Noord-Holland. Dat doet de provincie door een landelijk samenhangend netwerk van natuurgebieden aan te leggen: de Ecologische Hoofdstructuur. Dieren en planten krijgen zo een groter leefgebied en kunnen zich beter verspreiden. Hierdoor kunnen de planten- en diersoorten zich beter in stand houden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet