NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drie investeringsregelingen biobased economy open

2 nov 2009

Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor nieuwe pilot- en demonstratieprojecten voor bioraffinage. Bioraffinage is het slim verwerken van planten en plantenresten voor meerdere toepassingen. Daarnaast komt er subsidie voor het efficiŽnt vergassen van biomassa en er komt een financiŽle stimuleringsregeling voor het oplossen van de vraag hoe zeewieren het makkelijkst zijn te kweken en te gebruiken als grondstof voor chemicaliŽn, veevoer en brandstof. Dat zijn de drie onderwerpen waarvoor de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Maria van der Hoeven van Economische Zaken bijna 25 miljoen euro beschikbaar stellen.

Aardolie wordt schaars en dus duur. Aardolie gebruiken we niet alleen voor brandstof en plastic, maar ook als basismateriaal voor de chemische industrie en medicijnen. Er gaat bijna net zoveel aardolie naar bijvoorbeeld plastics, verven, coatings en smeerolie als naar bijvoorbeeld benzine, diesel, LPG en kerosine. De schaarste aan fossiele grondstoffen maakt de zoektocht naar alternatieven essentieel. Planten (biomassa) zijn zo'n alternatief.

Bioraffinage
Planten zijn opgebouwd uit grondstoffen zoals vezels, olie, suikers en eiwitten. Door slimme technieken kunnen deze grondstoffen uit planten geraffineerd worden om er vervolgens nieuwe producten van te maken. Waar het bij het programma voor bioraffinage vooral om gaat is om het samen produceren van meer grondstoffen voor toepassingen in voedsel, medicijnen, veevoer, chemicaliŽn, biobrandstoffen en materialen. Op deze wijze wordt de biomassa zo goed mogelijk benut en gaan geen waardevolle reststoffen verloren. De subsidieregeling is er voor ondernemers die pilot- en proefbedrijven willen opzetten om van verschillende soorten biomassa waardevolle producten te maken. Er is Ä10 miljoen voor deze subsidieregeling beschikbaar.

Vergassingstechnieken
De subsidieregeling voor vergassingstechnieken is bedoeld voor ondernemers die innovatieve technieken willen gebruiken en bijvoorbeeld een demonstratieproject willen starten. Het gaat hier om het vergisten van bijvoorbeeld planten of voedselresten om biogas van te maken en een waardevol restproduct te krijgen dat bijvoorbeeld als meststof dienst kan doen. Er bestaan natuurlijk al vergisters, maar de ontwikkeling naar efficiŽntere methoden en het verder gebruik van de restproducten kan nieuwe impulsen gebruiken. Er is Ä13,5 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

Zeewier voor meervoudig gebruik
Zeewier kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Zo worden wieren op dit moment vooral gebruikt voor medicijnen en voeding. Wieren kunnen ook een rol spelen als bron voor biobrandstoffen (biogas of bioethanol) of voor waterzuivering. Er is echter nog niet voldoende ervaring met efficiŽnt gebruik van zeewieren. Via deze regeling kunnen ondernemers slimme oplossingen uitwerken voor de teelt- en oogsttechnieken van zeewier gevolgd door stappen als voorbehandeling, raffinage, gebruik en restverwerking van zeewier. Voor deze tenderregeling is Ä1,3 miljoen beschikbaar.

Bovenstaande regelingen zijn onderdeel van de Innovatieagenda Energie. De Innovatieagenda Energie draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet