NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oostvaardersplassen: Edelherten van het eerste uur in goede conditie

29 okt 2009

In de Oostv Oostvaardersplassen aardersplassen leven nog minstens twee hindes, vrouwelijke edelherten, die in 1992 in het gebied zijn vrij gelaten. De dieren waren toen ongeveer 1,5 jaar oud, en afkomstig uit Schotland. De dieren zijn in goede conditie. Staatsbosbeheer-boswachter Jan Griekspoor vertelt: "We zien de hindes regelmatig staan grazen of voorbij kuieren als ze net een modderbad hebben genomen. Ze zijn niet schuw, daardoor kunnen we ze steeds goed bekijken. De dames op leeftijd zijn in goede conditie en krijgen inmiddels geen kalveren meer."

Bij de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere, denken veel mensen direct aan de grote grazers die er leven. De konikpaarden, de Heckrunderen en de edelherten maken grote indruk. En dat ze er een natuurlijk leven mogen leiden, is duidelijk. Door vraat en vertrapping creŽren de grazers een gevarieerd landschap waarin een groot aantal plant- en diersoorten kan voortbestaan en zich duurzaam kan ontwikkelen. In 1983 zijn 32 Heckrunderen in het gebied vrij gelaten. In 1985 volgden 20 konikpaarden en in de loop van 1992 en 1993 57 edelherten. De edelherten die toen werden uitgezet, hadden allemaal een merkteken in het oor. De hindes hebben zo'n merkteken, daarom zijn de twee nu nog te herkennen als edelherten van het eerste uur.

Natuurgebied
De Oostvaardersplassen vormt nationaal en internationaal een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Uniek in de Oostvaardersplassen is dat er vrijwel niet door de mens hoeft worden ingegrepen. Dat komt doordat er zich een ecologisch systeem heeft ontwikkeld. Natuurlijke processen zorgen er voor dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute en beroemd vanwege het eerste broedgeval van de zeearend in Nederland sinds de Middeleeuwen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet