NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogels en vangmiddelen in beslag genomen

29 okt 2009

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de Groene Brigade van de provincie Limburg op woensdag 28 oktober 26 vogels en diverse verboden vangmiddelen in beslag genomen.

De vogels, waaronder vinken, sijzen en putters werden aangetroffen in kooitjes en een volière in de gemeente Sittard. Een deel van de vogels was niet op de juiste wijze geringd.

Op het dak van een schuur en op de volière lagen zogenoemde slagnetten. Verder werden er nog andere vangmiddelen aangetroffen, zoals kooien en klemmen. Deze zijn ook in beslag zijn genomen. Tegen de 59-jarige eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Bepaalde vogelsoorten zijn in gevangenschap moeilijk te kweken, zodat vogelhouders overgaan tot het uit het wild vangen van de dieren. Populair in de volière zijn de putter, vink en sijs. Het vangen en houden van beschermde vogelsoorten is echter verboden (Flora- en faunawet).

Legaal zijn volgens de (verruimde) regels uit 1997 alleen vogels waarbij aantoonbaar is dat ze in gevangenschap zijn geboren. Dit is onder meer te zien aan hun pootringen. In beslag genomen vogels worden zo mogelijk weer in de natuur uitgezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josine Boven, woordvoerder Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op: 088- 8113268 of mobiel: 06- 26146856

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet