NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Visdief brengt nauwelijks jongen groot

27 november 2009

Visdieven hebben op De Kreupel, een opgespoten eiland in het IJsselmeer, in 2009 veel te weinig jongen groot kunnen brengen. Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau Waardenburg dat is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Een slecht broedsucces op De Kreupel beïnvloedt bijna een kwart van de Nederlandse populatie, en is daarmee cruciaal voor het voortbestaan van de visdief in Nederland. Oorzaak is een gebrek aan voedsel voor de jongen.

De visdief is een kleine sierlijke stern die alleen tijdens de broedtijd in Nederland te vinden is. De vogel overwintert langs de West-Afrikaanse kust. De visdief, die op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staat, broedt graag op eilandjes met een kale bodem en voedt zich voornamelijk met kleine vis, zoals spiering.

Op het in 2003 opgespoten vogeleiland De Kreupel, vlakbij Andijk in het IJsselmeer, broedt de grootste kolonie visdieven van West-Europa, zon 4.000 tot 5.000 paar per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat er aan het eind van dit broedseizoen hooguit enkele honderden jongen zijn uitgevlogen, waar dat er zeker 3.000 zouden moeten zijn om de populatie in stand te houden. Ook zijn er op het eiland abnormaal veel dode jongen gevonden.

Gevreesd wordt dat er onvoldoende volwassen spiering in het IJsselmeer aanwezig was om de visdieven van De Kreupel van voldoende voedsel te voorzien. De stand van de spiering gaat sinds het begin van de jaren negentig sterk achteruit. In sommige jaren, zoals in 2007 en 2008, is er daarom een vangstverbod. In 2009 mocht er wel op volwassen spiering worden gevist.

De komende maand wordt door IMARES Wageningen UR onderzocht of er voldoende spiering in het IJsselmeer is om een vangstvergunning voor 2010 af te geven. Vogelbescherming pleit ervoor om ook te onderzoeken of er een verband bestaat tussen het slechte broedsucces van de visdief en de spieringvisserij.

2009 was door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Visdief. Het rapport "Laag broedsucces visdieven op de Kreupel' kunt u downloaden via www.vogelbescherming.nl   

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet