NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CLM, CSO en HNS winnen prijs bij Delta Water Award

25 nov 2009

Met de inzending 'Van zoute vijand tot zilte vriend' is het team met jonge adviseurs van CSO, CLM en HNS in de prijzen gevallen in de strijd om de Delta Water Award. Een prestigieuze wedstrijd voor studenten en young professionals om innovatieve ideeŽn te ontwikkelen voor de toekomst van de Zeeuwse Delta. Het plan is gebaseerd op tijdelijk laten overspoelen van polders.

Het plan "Van zoute vijand tot zilte vriend" is gebaseerd op het idee om krachten van de zee te gebruiken voor de ophoging van het land. Door op een slimme manier dijken aan te leggen en op gecontroleerde manier land te laten overspoelen ontstaat slibafzetting waarmee polders kunnen worden opgehoogd. Dit wordt ook wel aangeduid als "oppolderen". Zo kan het land meegroeien met de zeespiegelstijging. Zowel de natuur als de landbouw krijgen een nieuwe impuls door de aanslibbing met vruchtbare grond.

Binnen het team werkten adviseurs van CSO adviesbureau, CLM Onderzoek en Advies en H+N+S Landschapsarchitecten nauw samen.

Nek-aan-nek
Juryvoorzitter David Luteijn typeerde inzending als de "meeste innovatieve en originele" inzending. Het plan sluit op vernieuwende wijze aan op actuele thema's in Zeeland en toont respect voor de geschiedenis van Zeeland. Hij maakte wel kanttekeningen bij de snelle uitvoerbaarheid van het voorstel. Uiteindelijk moest het CLM-CSO-HNS-team in een nek-aan-nek race de inzending "Grevelingen van meer naar Delta" van BAM Infraconsult, AM en Deltares toch voor laten gaan. Als derde eindigde 'Tidal Economy' van Arcadis, Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor de deelnemers stond veel op het spel. De provincie Zeeland en haar partners gaan serieus bekijken hoe de initiatieven ingepast kunnen worden in het programma voor de Zuidwestelijke Delta. De prijzen zijn op 18 november uitgereikt op Neeltje Jans, door de Zeeuwse commissaris van de koningin Karla Peijs en juryvoorzitter Luteijn in bijzijn van onderwijsminister Ronald Plasterk die op dezelfde bijeenkomst de nieuwe Delta Academy, onderdeel van de Hogeschool Zeeland opende.
Het team van CSO, CLM en H+N+S was opgetogen over de uitslag. HenriŽtte Stoop. ,,We waren overtuigd van ons idee en hebben er lang en hard aan gewerkt, dat is nu beloond.
Het projectvoorstel 'Van zoute vijand tot zilte vriend' is te vinden op http://www.clm.nl/publicaties/data/Zoute%20Vijand%20Zilte%20Vriend.pdf

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet