NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse ondergrond voor iedereen zichtbaar

24 nov 2009

Met REGIS Limburg (Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem) is de ondergrond van de povincie, vanaf het maaiveld -op enkele plaatsen- tot op 500 meter diepte, beschreven en digitaal vastgelegd. Iedere burger kan nu zien hoe dik een kleilaag is en waar zich het grondwater bevindt. Of hoe diep op een bepaalde locatie zilverzand of kalksteen zit. De Provincie, de Waterschappen, Water Maaschappij Limburg en Rijkswaterstaat hebben de ontwikkeling van REGIS Limburg gerealiseerd.

Ge´nteresseerden in de limburgse ondergrond kunnen vrij beschikken over de gegevens uit REGIS Limburg. Dit kunnen medewerkers zijn van boorfirmas, overheden op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening, warmte  koude opslag, bodemsanering, infrastructuur, ontgrondingbedrijven, bedrijven die grondwater onttrekken of willen gaan onttrekken, gemeenten, adviesbureaus, waterschappen, bodemenergiebedrijven, etc.. Ook ge´nteresseerde burgers kunnen REGIS Limburg bevragen, gewoon thuis van achter de pc.

REGIS Limburg informatie kan worden ingezien en gedownload via internet: www.dinoloket.nl

REGIS Limburg beschrijft de Limburgse ondergrond aan de hand van bodemlagen waaraan informatie is gekoppeld over ligging (hoogte, dikte), samenstelling en geo(hydro)logie. Vragen als hoe diep zit op deze lokatie zilverzand of kalksteen?, wat is de dikte en verbreding van een bepaalde kleilaag en welke (hydraulische) weerstand heeft die laag? of oe diep zit hier het grondwater?, kunnen met de gegevens uit REGIS Limburg worden beantwoord.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet