NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

150 miljoen voor Nederlands platteland

23 nov 2009

Het EU-plattelandscomité heeft vandaag unaniem ingestemd met het door Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opgesteld plattelandsontwikkelingsprogramma.

Daarmee komt de komende jaren ongeveer € 150 miljoen beschikbaar voor landbouwactiviteiten die bijdragen aan innovatie, klimaat, landschap, biodiversiteit, waterbeheer, hernieuwbare energie en breedbandinternet op het platteland. De Europese Unie (EU) draagt ongeveer € 110 miljoenbij en Rijk en provincies samen zo'n € 40 miljoen.

Minister Verburg toont zich opgetogen over de snelle goedkeuring van de voorstellen: "Hiermee is een belangrijke nieuwe stap gezet op weg naar de beloning van landbouwactiviteiten die bijdragen aan een duurzamer en mooier Nederland. Dat past geheel in mijn streven om via het Europees Landbouwbeleid de bijdrage van de landbouw aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen door verduurzaming gericht te belonen."

Belangrijk voor de versterking van biodiversiteit is het besluit om € 30 miljoen vrij te maken voor akkerrandenbeheer. Ook is er € 8 miljoenuitgetrokken voor landschappelijk waardevolle gebieden zoals De Friesche Wouden en het Groningse Westerkwartier. Minister Verburg: "De landbouw is beeldbepalend in deze nationale landschappen en boeren die deze twee karakteristieke Nederlandse agrarische cultuurlandschappen beheren, verdienen daarvoor loon naar werken."

Verder komt ongeveer € 70 miljoenbeschikbaar voor innovatie, klimaatmaatregelen, hernieuwbare energie en waterbeheer. Daarmee wordt bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van precisielandbouw gestimuleerd. Met bijna € 18 miljoen zullen investeringen worden gestimuleerd om op landbouwgronden de waterkwaliteit verder te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van bufferstroken langs water en maatregelen om water langer vast te houden. Energieproductie op basis van biomassa - (resten van) planten - krijgt een belangrijke impuls doordat hiervoor € 15 miljoen is gereserveerd. En tenslotte komt voor het verbeteren van de toegang tot breedbandinternet op het platteland de komende jaren ruim € 0,5 miljoen beschikbaar.

In januari 2009 bereikten de Europese landbouwministers overeenstemming over de zogenaamde 'health check' van het Europees Landbouwbeleid. Als gevolg daarvan moeten alle lidstaten de meeste van hun plattelandsontwikkelingsprogramma's aanpassen. Binnen de EU zijn er ongeveer 100 plattelandsontwikkelingsprogramma's van kracht. Nederland kent één programma en bekleedt een voorhoedepositie als het gaat om het verbinden van de belangrijke uitdagingen op het terrein van voedselproductie, biodiversiteit, klimaatverandering en waterbeheer. Minister Verburg: "Op deze wijze versterken we via innovatie en een intelligente combinatie van doelen de verduurzaming van Nederland".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet