NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-West Overijssel blij met steun minister voor rietlandbeheer

20 nov 2009

De gezamenlijke overheden in Noord-West Overijssel, de natuurorganisaties, rietsnijders en de ondernemers in gemeente Steenwijkerland zijn verheugd dat minister Verburg van LNV nu snel de 3 miljoen euro beschikbaar wil stellen die ze dit voorjaar heeft toegezegd om het rietlandbeheer een impuls te geven. De minister schreef dat maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
In 2006 erkende toenmalig minister Veerman al dat de rietsnijders in Noordwest Overijssel niet alleen riet produceren voor rieten daken, maar ook een belangrijke rol spelen in het natuurbeheer in de Weerribben en Wieden. Dat vinden ook de beheerders van deze gebieden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, en de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en waterschap Reest en Wieden. Daarom hebben zij ook samen met de rietsector bij herhaling gepleit voor een vergoeding voor de rietsnijders wanneer zij het riet zo beheren dat ook de natuur ervan profiteert.

De Tweede Kamer heeft daaraan gehoor gegeven en bij de vaststelling van de begroting voor 2009 € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de rietsnijders in de Weerribben-Wieden. In aanvulling hierop heeft de provincie Overijssel besloten € 1 miljoen bij te dragen en stelt de gemeente Steenwijkerland voor 2009 tot en met 2013 in totaal € 250.000,- beschikbaar.

Voorstel
Op verzoek van de minister van LNV hebben alle partners uit Noord-West Overijssel in juni een gezamenlijk voorstel gedaan voor de besteding van dit geld. Dat bestond uit drie met elkaar samenhangende elementen: een tijdelijke verhoging van de vergoeding voor de rietsnijders, een pilotproject voor de verwerking van het rietafval en verdere professionalisering en promotie van de rietsector.

Vergoeding
De minister heeft in september al laten weten dat ze instemde met de voorstellen voor de proef met verwerking van het rietafval en de maatregelen ter versterking van het ondernemersschap. Ze wilde echter eerst nagaan of de tijdelijke vergoeding voor de rietsnijders niet als ongeoorloofde staatssteun moest worden beschouwd. In haar brief van maandag schrijft ze dat dit niet het geval is en dat ze nu tot uitbetaling van het hele bedrag zal overgaan. De provincie gaat daarvoor nu een regeling uitwerken. Alle rietsnijders in Weerribben en Wieden worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 17 december over de uitbetaling van deze gelden.

Blij
Gedeputeerde Piet Jansen en wethouder Henk Boxum van Steenwijkerland laten namens alle partijen weten dat ze blij zijn met de toezegging van de minister. De wethouder: “We kunnen nu snel aan de slag met de uitvoering van ons plan. Dat is goed voor de natuur, maar ook voor de economie in dit gebied. Het heeft even geduurd, maar deze uitkomst laat zien dat we erop mogen vertrouwen dat de overheid riettelers niet in de kou laat staan. Ze zijn dus niet met een kluitje in het riet gestuurd.”

Natuurgericht
Piet Jansen: “Natuurlijk zijn we blij met die drie miljoen, maar daarmee zijn we er nog niet. Er moet ook een structurele regeling komen om de rietsnijders na 2010 te vergoeden voor een meer natuurgericht rietbeheer in de Weerribben en de Wieden. Dat kan deels gefinancierd worden uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap, maar we doen ook een beroep op het Rijk om bij te springen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we na 2 jaar weer moeten stoppen met het natuurlijk rietlandbeheer.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet