NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg Klimaat Provincie

19 nov 2009

Onder de titel Limburg Klimaat Provincie gaat de provincie Limburg samen met onder andere gemeenten, milieuorganisaties Ún scholen actie ondernemen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de klimaatveranderingen. De Provincie noemt dat klimaatadaptatie. Het is de bedoeling om op die manier In 2015 goed op te weg zijn om voor alle klimaatproblemen oplossingen te bedenken.

De Provincie heeft een kaart laten drukken waarin de gevolgen van de klimaatverandering in beeld zijn gebracht. Tevens zijn in deze kaart maatregelen en oplossingen opgenomen die een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige inrichting. De maatregelen moeten leiden tot een Limburg waarin natuur, landbouw, stad en infrastructuur bestand zijn tegen de dan heersende klimatologische omstandigheden. Zo kan een veelzijdig Limburgs landschap ontstaan dat nog net zo mooi is als nu, of mooier. De kaart wordt gratis ter beschikking gesteld en met een begeleidende brief aan de scholen toegestuurd.

Het lijkt de partners een mooi idee, mede gezien de klimaattop in Kopenhagen die in december 2009 plaatsvindt, als deze kaart op de Limburgse (middelbare) scholen gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de aardrijkskundelessen.

Het klimaat verandert. Dat doet het altijd al, maar de verwachting is dat het de komende decennia nog veel sneller zal gaan. Dat heeft grote gevolgen voor het landschap in Limburg en voor de mensen die er wonen. Het KNMI heeft op een rij gezet wat die gevolgen kunnen zijn. Zo zal het in de zomer vaker extreem warm zijn, met langdurigere droogtes. Als er dan buien vallen, dan zullen die veel heviger zijn, met vooral in de steden wateroverlast. De winters zullen als geheel natter zijn en daarom neemt de kans op hoogwater toe.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet