NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees diploma Oostvaardersplassen verlengd

17 nov 2009

Het natuurgebied de Oostervaardersplassen heeft opnieuw Europese erkenning gekregen. De Raad van Europa heeft voor de tweede keer het 'Europees diploma voor beschermde gebieden' aan het natuurgebied gegeven. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verheugd over deze internationale waardering voor het Nederlandse natuurbeleid.

Kenmerkend voor het beheer door Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is de ruimte voor natuurlijke processen. Dat zie je onder meer terug in de natuurlijke manier waarop de grote grazers (konikpaarden, edelherten, Heckrunderen) leven. Het beheer wordt nauwlettend gevolgd. In 2006 heeft een internationale commissie (ICMO, International committee on the management of large herbivores in the Oostvaardersplassen) op verzoek van de Tweede Kamer en gerapporteerd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het beheer door Staatsbosbeheer.

Minister Verburg
Minister Gerda Verburg vindt dat de verlenging van het Europees diploma het succes van het Nederlandse natuurbeleid illustreert: "De Oostvaardersplassen is één van de parels in de ruggengraat van ons natuurbeleid; de ecologische hoofdstructuur. En dat terwijl het gebied nabij een zeer verstedelijkte omgeving ligt. Deze Europese erkenning bevestigt dat natuur en economie goed naast elkaar kunnen bestaan en zelfs tot unieke en internationaal vermaarde natuur kunnen leiden."

Europees diploma
In 1999 zijn de Oostvaardersplassen voor het eerst door de Raad van Europa onderscheiden met het Europees diploma. Met dit diploma wil de Raad van Europa onderstrepen dat het een bijzonder natuurgebied is waar een excellent beheer wordt gevoerd.
Het diploma geldt vijf jaar en is in 2004 voor het eerst verlengd.
Staatsbosbeheer heeft de afgelopen vijf jaar de aanbevelingen van ICMO nagenoeg allemaal gerealiseerd. De terugkeer van de zeearend, die inmiddels al vier jaar op rij broedt in het gebied, is aan te merken als een succes in het beheer.

Conventie van Bern
Het Europees Diploma is ingesteld in 1965 en sindsdien verleend aan in totaal 69 gebieden in 25 landen in Europa. Sinds 2008 is het Diploma ondergebracht bij de Conventie van Bern. Dat is een internationaal verdrag op het gebied van het behoud van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa. Het is een prestigieus diploma voor excellent beheer. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang in het bereiken van de gestelde voorwaarden en aanbevelingen. In Nederland zijn vier gebieden met het Europees diploma: de Weerribben, de Boschplaat, het Naardermeer en de Oostvaardersplassen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet