NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeentelijk kampeerbeleid meer afstemmen op natuur en landschap

27 nov 2009

Gemeenten moeten bij hun kampeerbeleid meer rekening houden met landschap en natuur. Dat concludeert minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op basis van de quickscan die uitgevoerd is door het Kenniscentrum Recreatie. Begin 2005 is het beleid voor de openluchtrecreatie gedecentraliseerd naar de gemeenten. Die zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan, maar hebben soms de opdracht te nauw ge´nterpreteerd.

De minister: "Recreatie is de motor voor een mooie omgeving. Kampeerders genieten van een mooi landschap en de sector zorgt voor mooie kampeerplaatsen en activiteiten die de omgeving versterken. Genieten op de camping is genieten in de natuur; vanaf de eerste haring die je de grond in slaat tot het koele biertje na een lange fietstocht."

Kamperen gebeurt in een mooie omgeving. En het beleid voor kamperen moet dus worden opgesteld met inachtneming van de omgeving; het landschap, de boerenbedrijven en de natuur. Sinds 1 november 2005 is de Wet op de Openluchtrecreatie ingetrokken en ligt de uitvoering van de landelijke kampeerregelgeving in handen van gemeenten. Daardoor kan maatwerk geleverd worden per gebied en vermindert de administratieve regeldruk. Het Kenniscentrum Recreatie heeft in een quickscan ge´nventariseerd hoe gemeenten hun kampeerbeleid daarna hebben vormgegeven. De meeste gemeenten hebben het kampeerbeleid voortvarend ge´ntegreerd in de bestemmingsplannen. Maar het heeft onvoldoende geleid tot integraal beleid voor recreatie en toerisme op regionale schaal.

Recreatie en platteland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu gaat om wandelen, fietsen of skeeleren; het gebeurt altijd in het landschap, langs of tussen de boerderijen of in de natuur. Daarom is het belangrijk dat gemeenten bij de invulling van het recreatiebeleid goed aansluiten op de andere functies in het landelijk gebied. De minister vraagt met name aandacht voor een snelle en integrale inbedding van het openluchtrecreatiebeleid in bestemmingsplannen en roept gemeenten op om daarbij nauw samen te werken met de bewoners en betrokken organisaties. Zodat recreatiebedrijven kunnen blijven ontwikkelen in nauwe en vruchtbare symbiose met de omgeving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet