NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel koploper met ruimtelijke kwaliteit

13 nov 2009

Ruim vierhonderd beleidsmakers, bestuurders, ontwerpers en andere belangstellenden hebben donderdag 12 november deelgenomen aan de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Zwolle. In theater Odeon waren de resultaten te zien van de manier waarop in Overijssel gewerkt wordt aan de ruimtelijke kwaliteit en waarmee de provincie landelijk een voortrekkersrol vervult.
Overijssel heeft gekozen voor een nieuwe aanpak: bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet altijd kwaliteit worden gerealiseerd. Daarbij spelen gemeenten en ondernemers, maar ook particulieren een belangrijke rol. De provincie helpt hen zoveel mogelijk met ontwikkelen van kwaliteit. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn de provinciale 'Omgevingsvisie' en AtelierOverijssel, een onafhankelijke werkplaats voor iedereen die wil leren, ervaring wil opdoen, nieuwe inzichten wil krijgen en advies wil over ruimtelijke opgaven.

Ruimtelijke kwaliteit maak je vooral samen en dat was te zien tijdens de speciale middag in Zwolle. De Provincie Overijssel en AtelierOverijssel presenteerden hier met alle partners de Overijsselse lessen én resultaten. Dit gebeurde tijdens thematische workshops voor de bezoekers, een plenair interactief forum en op een speciale 'kwaliteitsmarkt'. Hier waren inspirerende voorbeelden, projecten en adviesproducten te zien van alle betrokken partijen. Zo konden bezoekers bijvoorbeeld een kijkje nemen in de toekomst van Twente, oefenen in ‘ontwikkelen met kwaliteit’ met de nieuwe Omgevingsvisie, dorpsranden bekijken door de ogen van jonge bewoners, maar ook 'speeddaten' met bestuurders van AtelierOverijssel.

Namens het ministerie van VROM plaatste Edward Stigter, programmadirecteur Mooi Nederland, de Overijsselse aanpak en resultaten in landelijk perspectief en wees op de vier Overijsselse nominaties voor innovatieprogramma Mooi Nederland. “Overijssel is oververtegenwoordigd. Dat zegt iets. Er zijn hier parels van projecten te vinden”, aldus Stigter.

In een toelichting op de provinciale ambities onderstreepte de Overijsselse gedeputeerde Gert Ranter het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen. “Sturen op kwaliteit is ook een zoektocht is. We moeten samen werken aan de doorontwikkeling. Vandaag werken we aan de cultuurhistorie van morgen.” Tijdens een interactief forum gingen de Overijsselse gedeputeerden Dick Buursink, Job Klaasen, Carry Abbenhues, Piet Jansen en Gert Ranter in gesprek met Atelierleider Hilde Blank. Bezoekers konden op de markt en in de zaal op verschillende manieren meepraten. Een gemeentebestuurder pleitte “niet voor minder regels, maar robuustere met minder details” en oogstte veel bijval in de zaal.

De provincie Overijssel heeft zes kwaliteitsadviezen van de Atelierpartners beschikbaar gesteld. Zoals de inzet van een 'schetsschuit': een interactief ontwerpatelier van de Dienst Landelijk Gebied voor gebiedsontwikkeling en een volledige gemeentelijke 'natuur & landschapsatlas', opgesteld door Landschap Overijssel. Tot 1 december kunnen projecten via de website van AtelierOverijssel (www.atelieroverijssel.nl) worden aangemeld om kosteloos in aanmerking te komen voor een kwaliteitsadvies. De winnaars worden begin 2010 bekendgemaakt.

AtelierOverijssel heeft dit jaar vier onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten zijn in workshops gepresenteerd en bediscussieerd rond vier actuele thema's op het gebied van ruimtelijke kwaliteit: mobiliteit, vrijetijdseconomie, water & natuur en het proces van ruimtelijke kwaliteit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet