NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatkaart 2009: Gemeenten verminderen uitstoot onvoldoende

13 nov 2009

Gemeenten slagen er onvoldoende in om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers op Klimaatkaart.nl, de website waarop Milieudefensie iedere twee jaar inzichtelijk maakt hoe gemeenten scoren op klimaatbeleid en CO2 -uitstoot. Uit de uitstootcijfers van 2005-2007 blijkt, dat in een derde van de deelnemende gemeenten de uitstoot niet is gedaald, maar juist is gestegen. Twee derde van alle gemeenten heeft de uitstoot wel verminderd, maar het tempo waarin dat gebeurt is veel te laag om het kabinetsdoel van 30 procent uitstootvermindering in 2020 (ten opzichte van 1990) te bereiken. Milieudefensie voert vandaag actie om gemeenten te prikkelen meer te doen.

Bij toegangswegen in veertien gemeenten hebben vrijwilligers van Milieudefensie vanmorgen trossen met 'CO2-ballonnen' aan de plaatsnaamborden bevestigd en borden met de tekst 'Hoe scoort onze gemeente?'. Woordvoerder Willem Verhaak van Milieudefensie: 'Het antwoord hierop is helaas vaak 'onvoldoende'. Slechts een derde van de gemeenten vermindert de uitstoot met de benodigde 3 procent per jaar. Die vermindering is n˙ nodig om in 2020 daadwerkelijk 30 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Hoewel steeds meer gemeenten werk maken van hun klimaatbeleid, zorgt de grote groep middenmoters en achterblijvers dat een echte doorbraak uitblijft. Dat kan niet: voor het voorkomen van een klimaatramp is het niet alleen nodig dat de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen slagen, maar ook dat gemeenten zich harder inzetten om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.'

Hoewel gemeenten deels afhankelijk zijn van het internationale en nationale klimaatbeleid, kunnen zij zelf veel doen. Zo valt met isolatie van gebouwen lokaal veel klimaatwinst te boeken. Verhaak: 'Gemeentebesturen zijn er vaak meer ge´nteresseerden om economische bedrijvigheid naar zich toe te trekken, dan om goed te presteren op klimaatgebied. Met de Klimaatkaart dagen we ze uit om het klimaatbeleid prioriteit te geven. Want een slecht rapportcijfer is natuurlijk nooit leuk.'

Stijgers en dalers Van de grote steden vallen met name de scores van Den Bosch en Heerlen op. In Den Bosch daalde de gemiddelde broekasgasuitstoot per inwoner tussen 2005 en 2007 met 36 procent. Die daling komt voor rekening van de energiesector. In Heerlen steeg de uitstoot daarentegen met 44 procent. Die stijging komt voor rekening van de chemische industrie. Nijmegen valt op, omdat deze stad zowel nu als bij de lancering van de Klimaatkaart in 2005 heel goed scoorde op klimaatbeleid, terwijl de uitstoot er in twee jaar met 21 procent steeg. Net als bij Den Bosch gaat het in Nijmegen om veranderingen in de uitstoot van de energiesector. Willem Verhaak: 'Gemeenten doen er goed aan te analyseren wat nu precies de oorzaak van een stijging is en maatregelen te nemen.'

Hoe werkt de klimaatkaart? Het overzicht op klimaatkaart.nl is gebaseerd op de gemeentelijke uitstootcijfers van 2005-2007 (1) en op het klimaatbeleid dat gemeenten voeren (2). De emissie per inwoner wordt gebaseerd op de meest recentegegevens (2007) van Emissie Registratie (emissieregistratie.nl), een samenwerkingsverband van wetenschappelijke instituten dat de uitstoot van broeikasgassen in kaart brengt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet