NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor ommetjes en landschapsherstel

12 nov 2009

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) investeert 4,7 miljoen extra in de uitvoering van de Agenda Landschap. Daarvan is n miljoen bestemd voor wandelen op en naar het platteland; de ommetjes. Daarnaast is er extra geld voor het herstel van het landschap en het betrekken van burgers.

De 4,7 miljoen extra wordt verdeeld over vijf posten. LNV heeft 1 miljoen extra vrijgemaakt voor het openstellen van boerenland via bijvoorbeeld ommetjes en voor het oplossen van knelpunten in de stadsranden. Dankzij deze extra impuls wordt het nog makkelijker voor iedere Nederlander om dichtbij huis van het landelijk gebied te genieten.

En miljoen gaat naar Staatsbosbeheer voor het herstellen van landschap en het openstellen daarvan voor een breed publiek. Het gaat om projecten zoals het landschapsherstelplan Heuvelland in Limburg en het herstel van het Landgoed Elswout in Noord-Holland. Eveneens 1 miljoen komt extra beschikbaar voor een nieuwe subsidieregeling voor Landschapsontwikkelingsplannen. Gemeenten maken deze plannen en bepalen daarin hoe het landschap in hun gemeente eruit moet zien en beschermd moet worden.

Goede groene burgerinitiatieven worden ondersteund met mankracht, procesgeld, kennis, ervaring en netwerk. In totaal is ook hier 1 miljoen euro voor beschikbaar. Tenslotte wordt 0,7 miljoen extra beschikbaar gesteld voor kennisuitwisseling en onderzoek rondom financiering van landschap en voor publiekscommunicatie die zich op specifieke doelgroepen richt zoals jongeren, agrarische bedrijven of recreanten.

De Agenda Landschap zet de ambities van het kabinet voor het beschermen en behouden van het Nederlandse landschap op een rij. Het landschap staat onder druk. Bedrijventerreinen, natuur, agrarische bedrijven, recreanten en woonwijken; alles vraagt er om een plek. Alleen als overheden, bedrijven en burgers samenwerken blijft ons landschap karakteristiek, uniek en mooi.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet