NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming stopt rechtszaak Westerschelde

9 dec 2009

Vogelbescherming Nederland heeft besloten om haar procedure bij de Raad van State tegen de derde verdieping van de Westerschelde in te trekken. Het volledige natuurherstel van de Westerschelde is echter nog lang niet geregeld, zodat de organisatie zich voor het herstel van de resterende 300 ha. onverminderd in zal blijven zetten.

Minimaal 600 ha nieuwe getijdennatuur nodig
Vogelbescherming is tevreden met het besluit van het kabinet om de Hertogin Hedwigepolder te ontpolderen. Dit is een belangrijke eerste stap om tot het broodnodige natuurherstel van de Westerschelde te komen. In het Scheldeverdrag is vastgelegd dat de schade, die onder andere door eerdere verdiepingen aan de natuur ontstaan is, te compenseren met de aanleg van minimaal 600 hectare nieuwe getijdennatuur. Met de Hedwigepolder wordt slechts de helft daarvan gerealiseerd. Vogelbescherming blijft zich dan ook voor de realisatie van het nog ontbrekende deel van natuurherstel sterk inzetten. Een uitspraak van de Raad van State in de lopende beroepsprocedure zal echter niet gaan over die tweede 300 hectare en daarom beŽindigt Vogelbescherming deze procedure.

Huidige plannen niet voldoende
Effectief herstel van estuariene- en getijdennatuur is noodzakelijk vanwege het internationale belang van de Westerschelde voor trekvogels en broedvogels. De huidige overheidsplannen (het Zeeuws pakket) voor het resterende natuurherstel (300 hectare) dragen nauwelijks bij aan het oplossen van de problemen waarmee de Scheldenatuur kampt. Vogelbescherming zal zich daarom nu vooral richten op het laten aanpassen van de Zeeuwse plannen.

Estuarium Westerschelde uniek in Europa
Het estuarium is het laatste gebied van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een estuarium van deze omvang aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbare schakel voor honderdduizenden vogels, die jaarlijks heen en weer trekken tussen Afrika en SiberiŽ. In het gebied verblijven maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels.
In de loop der jaren zijn grote oppervlakten natuur in de Westerschelde verloren gegaan met alle gevolgen van dien.

Blijvende inzet voor de toekomst van de Westerschelde
Vogelbescherming zal zich met alle beschikbare middelen in blijven zetten voor een Westerschelde waar de biodiversiteit van de natuur gewaarborgd is. En waar ook onze kinderen in de toekomst kunnen wonen, werken ťn kunnen genieten van zwermen vogels, zonnende zeehonden op zandbanken en zwemmende bruinvissen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet