NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie tegen uitbreiding intensieve veehouderij Reeuwijk

16 dec 2009

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt het college van Burgemeester en Wethouders van Reeuwijk geen medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen van een intensieve veehouderij aan de Oud Reeuwijkse weg 26.

Het gaat om een melkveehouderij met als nevenactiviteit intensieve veehouderij. Het aantal varkens zal worden uitgebreid van 150 naar circa 1200 varkens. Deze ontwikkeling is in strijd met het huidige en nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie. Gelet op de belangen van dierenwelzijn en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied wordt de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen op grond van het huidige provinciale beleid uitgesloten, evenals uitbreidingen van bestaande agrarische bedrijven met intensieve veehouderij als neventak.

Concreet loopt er in Reeuwijk een procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning. Op dit moment loopt er nog geen ruimtelijke procedure op basis waarvan de provincie haar bezwaren zou kunnen uitten. Om het standpunt van de provincie kenbaar te maken heeft het college van Gedeputeerde Staten in een brief de gemeente gevraagd niet mee te werken aan de uitbreidingsplannen van de veehouderij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet