NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-landbouwministers weren illegaal gekapt hout van de Europese markt

15 dec 2009

De Europese landbouwministers hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel afgesproken om illegaal gekapt hout te weren van de Europese markt. In de verordening worden marktdeelnemers verplicht om het risico dat illegaal gekapt hout en producten daarvan op de markt worden gebracht tot een minimum te beperken. Hiermee leggen de ministers een duidelijke verantwoordelijkheid bij de marktdeelnemers.

De verordening richt zich op het moment waarop hout en houtproducten voor het eerst op de Europese markt worden gebracht, ongeacht waar het hout vandaan komt. De verordening is gebaseerd op het beginsel van zorgvuldigheidseisen. Dit betekent dat betrokken marktdeelnemers een stelsel van zorgvuldigheidseisen moeten toepassen om het risico dat zij illegaal gekapt hout en producten daarvan op de Europese markt brengen tot een minimum te beperken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan certificering.

De verordening dient ook als ondersteuning van het bestaande beleid van de Europese Unie dat is vastgelegd in het zogeheten EU-FLEGT-actieplan over wetshandhaving, goed bestuur en handel in de bosbouw tegen illegaal hout.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft tegen de verordening gestemd omdat zij vindt dat de verordening niet ver genoeg gaat. "Ik heb de Europese Commissie herhaaldelijk gevraagd om met stevige maatregelen te komen. Ik had graag gezien dat de verordening ook een verbod op de handel in illegaal gekapt hout zou inhouden", aldus Verburg. "Zo'n verbod moet wel handhaafbaar zijn en in lijn met FLEGT en passen binnen het kader van de Wereld Handels Organisatie". Verburg roept de landbouwministers op om samen met het Europees Parlement een verbod op de handel in illegaal gekapt hout te bewerkstelligen.

Verder drong Verburg er bij haar collega's en de Europese Commissie op aan om een voortrekkersrol te spelen tijdens de negende bijeenkomst van het Bossenforum van de Verenigde Naties dat in januari 2011 plaatsvindt in New York. In dit forum kunnen landen namelijk verdere afspraken maken over de wereldwijde aanpak van de handel in illegaal gekapt hout. En dat is nodig voor een duurzame productie van en handel in hout en kan ook helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet