NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zwak politiek akkoord stopt handel in illegaal gekapt hout niet

15 december

Vandaag heeft de Landbouwraad een zeer zwak politiek akkoord gesloten over het wetsvoorstel om de handel in illegaal gekapt hout te stoppen. Minister Verburg heeft namens Nederland goed onderhandeld voor een sterke wetgeving met een Europees verbod op de handel in illegaal hout, maar het mocht niet baten. Als de handel in illegaal gekapt hout onverminderd doorgaat, delven de bossen het onderspit en wordt het broeikaseffect versterkt.

Er stond veel op het spel vandaag tijdens de Landbouwraad. Terwijl de milieuministers in Kopenhagen onderhandelen over een klimaatakkoord, kwamen de landbouwministers in Brussel met een zwak en ontoereikend akkoord voor wetgeving tegen de criminele handel in illegaal gekapt hout. Zo wordt het niet expliciet verboden om in illegaal gekapt hout te handelen en zijn er geen minimum boetes en sancties vastgesteld. Ook hoeven niet alle bedrijven in de houtketen te voldoen aan de wetgeving. Deze mazen in de wetgeving zijn goed nieuws voor de handelaren van illegaal gekapt hout. Geert Ritsema, woordvoerder Milieudefensie: “De geloofwaardigheid van de EU binnen de klimaatonderhandelingen staat hiermee op het spel. De lidstaten willen niet eens serieus de criminele handel in illegaal gekapt hout aanpakken, terwijl dit grootschalige ontbossing en versterking van het broeikaseffect veroorzaakt.” Het is van groot belang dat Nederland volgend jaar tijdens de tweede ronde van onderhandelingen haar koploperspositie vasthoudt en meer landen meekrijgt voor een verbod op de handel in illegaal gekapt hout.

Europa moet het regelen Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Unie om de handel in illegaal gekapt hout tegen te gaan en ervoor te zorgen dat consumenten alleen nog maar legaal hout aantreffen in de winkel. Al sinds 2003 werkt de Europese Commissie aan een actieplan (FLEGT, Forest Law Enforcement Governance and Trade) om de illegale houtkap tegen te gaan. Wetgeving is één van de maatregelen. In maart van dit jaar heeft het Europees Parlement zich stevig uitgesproken en veel verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Met het besluit van vandaag negeert de Landbouwraad het Europees Parlement totaal. Gelukkig is er nog een kans, want de laatste stap is dat het Europees Parlement en de Landbouwraad het met elkaar eens worden. Als dat lukt is het wetsvoorstel in de zomer van 2010 klaar.

Gevolgen van illegale houtkap Ontbossing en illegale houtkap vormen een grote bedreiging voor planten en dieren. Ook geeft het vaak conflicten met de lokale bevolking, die voor haar levensonderhoud afhankelijk is van de bossen. Tenslotte levert ontbossing een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering. Illegaal gekapt hout komt nog steeds massaal op de Europese markt: eenvijfde van de totale import is illegaal of verdacht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet