NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2010 provincie Noord-Holland vastgesteld

9 dec 2009

In totaal reserveert de provincie Noord-Holland voor 2010 bijna 60 miljoen euro voor projecten in het landelijk gebied. 18 miljoen is bestemd voor recreatie rondom steden. 20 miljoen is bestemd voor natuurontwikkeling: de aanleg van de ecologische hoofdstructuur. De provincie trekt ook extra geld uit (800.000 euro) voor fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarroutes.

Het geld is afkomstig uit het Investeringsbudget Landelijk gebied. In de periode 20072013 investeert de provincie 400 miljoen euro in projecten op het gebied van landschap, natuur, recreatie en de sociaal economische vitalisering van het platteland. De provincie ontving in totaal 235 projectaanmeldingen, waarvan er 129 positief zijn beoordeeld. Deze projecten zijn opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2010
.

Recreatie om de Stad
De provincie Noord-Holland heeft met het Rijk afgesproken om rondom de grote steden allerlei mogelijkheden voor recreatie te realiseren. Het gaat hier vooral om gebieden in het zuidelijk deel van de provincie tussen de grote steden Haarlem, Alkmaar en Amsterdam.
De ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden is vaak gekoppeld aan grootschalige nieuwbouw van woningen. Voorbeelden hiervan zijn: De Tuinen van West bij Amsterdam, recreatiegebied De Buitenlanden (Broekpolder) bij Beverwijk en Park Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer.

Recreatie: Tuinen van West, Amsterdam
De provincie reserveert in totaal meer dan ¨900.000 voor subsidie aan stadsdeel Osdorp voor de aanleg en inrichting van recreatiegebieden. In de loop van 2010 start de provincie zelf met de aanleg van een fiets/wandelpad van 1,2 kilometer in de Osdorper Binnenpolder. Ook legt de provincie een fiets/wandelpad aan van 1,5 km over de Ringvaartdijk. Dit pad moet de Tuinen van West met recreatiegebieden in de Haarlemmermeer verbinden. Totale kosten: ¨4,5 miljoen.

Recreatie: Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer kan in 2010 in totaal voor meer dan ¨900.000 aan subsidie krijgen voor diverse recreatieprojecten: onder andere voor de aanleg en inrichting van recreatiegebied Zwanenburg West en de bouw van een fietsbrug over de Ringvaart bij de Liede. De provincie start zelf in 2010 met de aanleg van Park Zwanenbrug en de bouw van een fietsbrug in dit gebied.

Ecologische Hoofdstructuur
De provincie Noord-Holland werkt aan de aanleg van een netwerk van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur (EHS). Door de EHS hebben dieren meer ruimte om voedsel te zoeken en kunnen ze makkelijker soortgenoten ontmoeten. De provincie werkt hierin samen met natuurbeherende organisaties, agrariŽrs, gemeenten en waterschappen.

EHS: Omval Kolhorn
De ecologische verbindingszone Omval Kolhorn ligt langs het kanaal tussen Schagen en Langedijk. Hier worden meer dan twintig gebieden, zogenaamde stapstenen, ecologisch ingericht. De provincie reserveert een subsidiebedrag van ¨577.000. Dit bedrag is onder meer bestemd voor de sanering van enkele vervuilde stukken land. De provincie start in de loop van 2010 zelf met de uitvoering van dit project.

Recreatieve verbindingen
De provincie Noord-Holland streeft naar een samenhangend netwerk van wandel,- vaar,- en fietsroutes in Noord-Holland, zodat recreanten en toeristen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van de stad naar landelijke (recreatie)gebieden en tussen recreatiegebieden onderling. Naast ¨18 miljoen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied reserveert de provincie in totaal ¨823.000 extra voor de aanleg van recreatieve verbindingen.

Recreatieve verbinding: Houtmanpad, Haarlem
Dit fietspad, met een tunnel onder de Westelijke Randweg door, maakt het mogelijk dat Haarlemmers vanuit de binnenstad makkelijker richting recreatiegebieden in de duinen kunnen fietsen. De gemeente Haarlem kan in 2010 ¨315.000 subsidie krijgen voor de aanleg van het fietspad.

Recreatieve verbinding: Centrale afstandsbediening bruggen, Haarlem
Door de toename van beroepsvaart neemt de drukte op de vaarwegen toe. Hierdoor ontstaan langere wachttijden op het water en de wegen. De gemeente Haarlem wil over een traject van 9,8 km met een computersysteem bruggen (onder andere de Schoterbrug en de Melkbrug) op afstand gaan bedienen. Dit bevordert de verkeersdoorstroming en zo wordt varen ook aantrekkelijker voor waterrecreanten. Het traject langs Haarlem is onderdeel van de zogenaamde staande mast-route. De gemeente Haarlem kan in 2010 voor ¨1,6 miljoen subsidie aanvragen voor dit project.

Recreatieve verbinding: Kanoroute Sijpenstijn, Loosdrecht
Shetlanderij de Sijphoeve kan in 2010 een aanvraag doen van ¨6.400,- voor de aanleg van een aanlegplaats voor kanos en fluisterboten. Met deze aanlegplaats wordt ook de afkalving van de oever voorkomen. Dit project ligt binnen natuur- en recreatiegebied de Ster van Loosdrecht, vlakbij Kasteel Sypesteyn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet