NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Negatieve trend mariene biodiversiteit

8 dec 2009

Het gaat niet goed met de mariene biodiversiteit. Een groot aantal soorten vertoont een significant negatieve trend. Vooral in de Waddenzee is er voor veel soorten reden tot bezorgdheid. Met de zeezoogdieren gaat het wel goed. Dit blijkt uit de analyse van tijdreeksen van vis-, benthos- en zeezoogdiergegevens in de Nederlandse kustwateren. Voor het Nederlands Continentaal Plat, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta verwerkte IMARES gegevens uit een groot aantal monitoringprogrammas van LNV en Rijkswaterstaat.
Hoge visserijdruk
Negatieve trends in visbestanden zijn veelal het (in)directe gevolg van een hoge visserijdruk. Klimaatverandering kan de oorzaak zijn van positieve trends van enkele soorten. De gemiddelde bodemtemperatuur in de Noordzee is de afgelopen decennia met 0,7°C gestegen. Zuidelijke soorten zoals mul, ansjovis en zeebaars maken nu hun intrede in de Noordzee en haar kustwateren. Op overzichtelijke wijze geven de auteurs op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving informatie over trend en natuurkwaliteit van de mariene biodiversiteit aan de hand monitoringgegevens, referentieperiode en ijkperiode.

Natuurkwaliteit
Een probleem bij vis- en benthosgegevens is dat de data erg variabel zijn. Zeker bij soorten die door hoge visserijdruk al op een laag aantalsniveau zijn teruggebracht, is het effect van jaarlijkse populatieschommelingen groot. Dit maakt het moeilijk om significante trends aan te tonen.

Naast de trend is tevens de natuurkwaliteit per deelgebied bepaald aan de hand van referentiewaarden. Ook het gebruik van referentiewaarden voor het mariene milieu kent de nodige complicaties: de keuze voor de referentiewaarde bepaalt sterk de uitkomst van de natuurkwaliteit. Voor veel soorten is het niet mogelijk een goede historische referentie te definiėren. De beschikbare tijdreeksen zijn eenvoudigweg te kort, waardoor de referentiewaarde bijna altijd afkomstig is uit een periode waarin de mens al invloed heeft op het ecosysteem.

Meer informatie
WOt-rapport 97. Meesters, H.W.G., R. ter Hofstede, I. De Mesel, J.A. Craeymeersch, C. Deerenberg, P.J.H. Reijnders, S.M.J.M. Brasseur & F. Fey, 2009. De toestand van de zoute natuur in Nederland. Vissen, benthos en zeezoogdieren. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu,


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet