NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boeren n natuur langs de IJssel profiteren van grondruil

8 dec 2009

8 december ondertekenden de provincies Overijssel en Gelderland in Zalk onder het toeziend oog van een notaris een grote uitruil van natuur en landbouwgronden langs de IJssel op de provinciegrens.
Twee agrarische bedrijven hebben hun grond in de Aersoltweerde aan de Gelderse kant van de IJssel bij Zwolle uitgeruild en daarmee hun huiskavels aanzienlijk uitgebreid. Beide bedrijven krijgen daarmee veel meer grond aansluitend aan de boerderij, respectievelijk 13 en 23 hectare, waardoor er een grote landbouweconomische verbetering tot stand is gebracht.

Landbouwgrond wordt natuurgebied
De landbouwgrond in de uiterwaarden komt door de ruil in handen van Staatsbosbeheer en wordt ingericht als nieuw natuurgebied. De Aersoltweerde wordt daarmee geschikt als leefgebied voor de kwartelkoning en andere natuur die moet wijken voor de rivierverruiming bij Westenholte en de Scheller- en Oldenelerwaarden bij Zwolle. Daar wordt de komende jaren gewerkt aan de dijk en uiterwaarden om meer ruimte te creren voor hoog water in de IJssel. De natuur die door de plannen aan de Overijsselse kant van de IJssel in het nauw komt wordt nu gecompenseerd in de Aersoltweerde in Gelderland.

Forse winst voor landbouw en natuur
De grondruil is mede mogelijk geworden door aankoop van gronden van de gemeente Hattem, vanuit het project Hattemerbroek. De provincie Gelderland heeft vervolgens op verzoek van de Kavelruilcommissie IJsseldelta-West de Aersoltweerde begrensd voor Nieuwe Natuur. Dienst Landelijk Gebied heeft daarna het overgrote deel van de Aersoltweerde verworven en zal dit doorleveren aan de nieuwe eigenaar Staatsbosbeheer. Doordat Dienst Landelijk Gebied in al deze projecten actief is, heeft zij kans gezien om op een goede manier een koppeling aan te brengen tussen de belangen van landbouw en natuur. Door deze samenwerking van gemeente, provincies, Dienst Landelijk Gebied, boeren en Staatsbosbeheer kwam er een kavelruil op gang die zowel de landbouw als natuur forse winst oplevert.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet