NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

10 dec 2009

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken.

De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Innovatieregeling Mooi Nederland
Bij de eerste tender van de Innovatieregeling in 2009 werden 224 projecten ingediend. Daarvan hebben er 26 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage. De Innovatieregeling is bedoeld als stimulans en als bijdrage in de kosten voor extra ruimtelijke kwaliteit.

De tweede tender van de Innovatieregeling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Voorafgaand hieraan organiseert VROM in januari 2010 drie informatiebijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Den Haag. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op zes criteria:

bijdrage van het project aan één van de drie thema’s van Mooi Nederland
innovatie
overdraagbaarheid
samenwerking
snelheid
doelmatigheid

De eerste drie criteria wegen bij de beoordeling in deze tweede tender extra zwaar.

Na de zomer van 2010 zal minister Cramer bekendmaken welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

Thema’s tweede tender Innovatieregeling
De Innovatieregeling Mooi Nederland is in deze tweede tender gericht op vernieuwende projecten rond drie thema’s: compacte stad, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. Het is van belang dat deze projecten de identiteit van een plek of gebied versterken.

Thema 1: Identiteit van de Compacte Stad

Er is veel voor te zeggen om steden compact te houden en het open buitengebied zoveel mogelijk van verstedelijking te vrijwaren. Maar compact bouwen mag geen doel op zich worden. Er is innovatie nodig om goed in te spelen op woonwensen en op de eisen die het veranderende klimaat stelt. Daarbij spelen ook slimme samenwerkingsvormen en vernieuwende financieringsconstructies een rol. Die maken binnenstedelijk bouwen met versterking van identiteit vaak beter haalbaar.

Thema 2: Identiteit van Energielandschappen

Nederland stapt over op duurzame energie zoals zon, wind en biomassa. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het aanzien van het landschap: in de stad, op bedrijventerreinen, op het platteland en in natuurgebieden. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om duurzame energie goed in het landschap in te passen en om het te combineren met andere vormen van ruimtegebruik.

Thema 3: Identiteit van Weg en Omgeving

Infrastructuur zorgt voor ontsluiting van gebieden. Maar infrastructuur trekt ook nieuwe ontwikkelingen aan. Het is belangrijk om het ontwerp van weg en omgeving samen te nemen en daarbij te anticiperen op ontwikkelingen die op langere termijn te verwachten zijn. Als dat goed gebeurt, is de infrastructuur geen storende factor meer, maar kan het de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van de omgeving versterken.

Mooi Nederland

Mooi Nederland is de belangrijkste ruimtelijke prioriteit van minister Cramer. Nederland heeft veel moois te bieden. Oude en nieuwe steden, Hollandse vergezichten, polderland, bos en heide. Ons mooie en gevarieerde landschap staat echter onder druk. Wonen, werken, natuur, recreatie en mobiliteit concurreren om de schaarse ruimte. Te vaak verdwijnt er nodeloos veel groen en open ruimte. Mensen ervaren dat Nederland verrommelt. Daarom wil minister Cramer slim en innovatief ruimtegebruik stimuleren, verrommeling opruimen en tegengaan en zorgen voor een mooier en duurzamer ingericht Nederland. Door Nederland met z’n allen mooi te maken, kunnen we er nu en in de toekomst van genieten onder het motto “Hoe mooi is Nederland morgen?“


Meer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u op www.vrom.nl/Mooinederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet