NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe versie Landelijk Grondgebruikbestand Nederland gereed

10 dec 2009

De nieuwste versie van het Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (LGN) is klaar. Sinds 1986 maakt Alterra iedere 3 tot 5 jaar een overzicht van het grondgebruik in Nederland, LGN genaamd. Zojuist is de zesde versie in de serie afgerond. Deze nieuwste versie (LGN6) onderscheidt 39 landgebruikstypen.

Gerard Hazeu: LGN6 is een grid-bestand met een ruimtelijke resolutie van 25 x 25 meter met als referentiejaar 2007/ 2008. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen onderscheiden. Het gebruik van de reeks bestanden maakt het mogelijk om de ruimtelijke veranderingen in landgebruik voor de periode 1995  2008 te monitoren.

Het LGN6 bestand heeft ten opzichte van LGN5 enkele belangrijke veranderingen ondergaan, zegt Gerard Hazeu. De geometrie en thematiek op hoofdklassen is nu volledig gebaseerd op het Top10vector-bestand, versie 2006. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij andere landelijke bestanden, zoals het Bestand BodemGebruik (BBG2003), Begrenzing Bebouwd Gebied (BG2003) en de Basiskaart Natuur (BKN2007). Het stedelijk gebied, de duinen, natuurgraslanden en rietmoerassen zijn uit deze bestanden overgenomen.

De landbouwgewassen zijn net als in LGN5 op basis van een multi-temporele NDVI classificatie van satellietbeelden uit 2007/2008 onderscheiden. Met een visuele vergelijking van satellietbeelden en luchtfotos uit 2003/2004 met beelden uit 2007/2008 zijn de ruimtelijke veranderingen in landgebruik tussen LGN5 en LGN6 ge´nterpreteerd. Kwelders, hoogveengebieden en overig moeras zijn gedefinieerd op basis van met name LGN5. De bossen en heide zijn opnieuw geclassificeerd op basis van satellietbeelden uit 2007/2008.

LGN6 bestaat uit het LGN6-gridbestand, monitoringsbestanden, het gewaspercelen-bestand, metadata en ArcGIS layerfiles. De bestanden worden gebruiksklaar geleverd in ARC/INFO GRID formaat.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet