NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeente Woerden maakt welstand transparant!

9 dec 2009

Op drie december presenteerde de gemeente Woerden de resultaten van het traject WelstandTransparant. Woerden is daarmee één van de eerste gemeenten die haar welstandsnota heeft gedigitaliseerd volgens de landelijke standaard IMWE en ontsluit via de Centrale Voorziening Welstand. De gemeente maakt daarmee niet alleen het welstandsbeleid publieksvriendelijk toegankelijk, maar bereidt zich ook voor op integrale raadpleging van bestemmingsplan, cultuurhistorie en welstand in het kader van de Omgevingsvergunning. Wethouder Johan Strik (Progressief Woerden) presenteerde de online welstandsnota. De gemeente Woerden heeft het afgelopen jaar succesvol deelgenomen aan de pilotfase van het traject WelstandTransparant. De welstandsnota is gedigitaliseerd volgens IMWE2008: de landelijke standaard voor de digitalisering van welstandsnotas. Deze standaard is op initiatief van de Federatie Welstand tot stand gekomen en wordt ondersteund door de ministeries van BZK en VROM, vanuit de doelstelling om de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsinformatie te verbeteren.

Met WelstandTransparant beantwoordt de gemeente Woerden aan de maatschappelijke vraag naar een sneller en slagvaardiger uitgevoerd welstandsbeleid en betere dienstverlening. Een op ieder gewenst moment toegankelijke welstandsnota, waarmee het beleid op inzichtelijke wijze gepresenteerd wordt, biedt daartoe immers alle kansen. Transparant welstandsbeleid scheelt frustraties tijdens de toetsingsprocedure, verlicht regeldruk in het kader van Andere Overheid en bevordert de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij een aantrekkelijke leefomgeving.

De gemeente Woerden sluit nu aan bij andere initiatieven die op het terrein van geo-informatie ontplooit worden. De ontwikkeling van informatiestandaarden maakt gecombineerde raadpleging uit verschillende beleidsterreinen mogelijk. Te denken valt daarbij aan integrale raadpleging van welstandsbeleid, bestemmingsplan (IMRO) en cultuurhistorische informatie (KiCH). De timing van deze service valt bovendien samen met nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van ruimte (de Wro en de wabo) en de aanloop naar de Omgevingsvergunning.

Door de toepassing van de centrale voorziening welstand kan de beleidsinformatie op relatief eenvoudige wijze in alle gewenste applicaties worden hergebruikt, zoals een gebruiksvriendelijke welstandswebsite of het interne GIS-raadpleegsysteem. Dat maakt welstand transparant! De digitale welstandsnota van de gemeente Woerden is te vinden via www.welstandsnotas.nl/woerden. Meer informatie over WelstandTransparant vindt u op www.welstand-transparant.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet