NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

"Groen werkt als wonderolie"

8 dec 2009

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de ondertekening van 5 convenanten voor groen in krachtwijken. Symbolisch zette zij een boom op in het Van der Vennepark in de Haagse Schilderswijk.

Krachtwijken in Den Haag, Alkmaar, Deventer, Eindhoven en Groningen krijgen extra geld voor groen in de wijk. Minister Verburg ondertekende met deze 5 gemeenten de groenconvenanten.

"Groen levert een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen", zei minister Verburg. "Neem als voorbeeld stadsparken. Stadsparken zijn bij uitstek ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Op een bankje in het park, lekker in het zonnetje als het kan, leer je je buren beter kennen. Terwijl de kinderen samen spelen in het gras. En u kent waarschijnlijk ook de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek waaruit blijkt dat vandalisme, vervuiling, verloedering, agressie en kleine criminaliteit minder voorkomt in groene wijken."

Concrete plannen
In totaal maakt minister Verburg 3,8 miljoen vrij voor meer groen in krachtwijken in de periode 2010 - 2012. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode ieder 975.000. Deventer en Alkmaar 430.000. Elke wijk heeft haar eigen concrete plannen. Zo wordt in de Haagse Schilderswijk het Van de Vennepark helemaal opnieuw ingericht. Samen met bewoners wordt een nieuw ontwerp gemaakt waardoor het park groener, aantrekkelijker en beter te gebruiken wordt.

Hulp
"Groen zal werken als wonderolie. Maar deze wonderolie verspreidt zich niet vanzelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wethouders heb gekregen, en de hulp van u, de laatste 5 van de in totaal 18 wethouders met krachtwijken in hun steden." Voor de andere krachtwijken heeft minister Verburg begin 2009 al 7,8 miljoen vrijgemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet